Zbirka vodozemaca

Rad na formiranju zbirke vodozemaca započet je 2000. godine, a materijal sa kojim danas raspolaže rezultat je dvodecenijskog rada i terenskog sakupljanja kustosa. Zbirka vodozemaca danas broji oko 500 muzejskih predmeta, sakupljenih na različitim lokalitetima sa područja Crne Gore. Uglavnom je riječ o mokroj zbirci, muzejskim predmetima koji su konzervirani u 70% alkoholu. Iako svaki primjerak ima svoju naučnu vrijednost, posebnu pažnju privlače primjerci neoteničnih jedinki mrmoljakalokalni endemi. Nažalost, veoma mali broj se nalazi u zbirci, jer su staništa ovih jedinki prilično ugrožena neplanskim poribljavanjem jezera, tako da su u pojedinim jezerima mnoge podvrste iščezle.

Batrahofauna naše zemlje odlikuje se visokim stepenom endemizma, posebno na nivou podvrsta kao i prisustvom reliktnih vrsta. U batrahološkoj zbirci Muzeja može se naći veliki broj vrsta koje su zaštićene na nacionalnim, a neke od njih i na međunarodnom nivou. Zbirka vodozemaca predstavlja izvor informacija za naučne i stručne radove, kataloge, monografije.

 

Kustos: Dr Natalija Čađenović – muzejski savjetnik

e-mail: natalicadjenovic@gmail.com

natalijacadjenovic@pmcg.co.me

 

 

Povezani članci