Zbirka algi

Formiranje zbirke algi započeto je 1997. godine, a materijal sa kojim danas raspolaže rezultat je dugogodišnjeg rada i terenskog sakupljanja kustosa – algologa, Vere Biberdžić.

Materijal je sakupljan na velikom broju lokaliteta širom Crne Gore, manji dio iz Sjeverne Makedonije i Srbije.

Zbirka algi  broji ukupno oko 1200 uzoraka. Oko 1035 uzoraka u 4 % formalinu, 56 herbarskih listova i 73 mikroskopska preparata.

Poseban dio zbirke su morske makroalgi poklon dr. Vesne Mačić i mikroskopski preparati sa silikatnim algama (Bacillariophyta) poklon od dr Jelene Rakočević i Msc. Jelene Brnović.

U algološkoj zbirci Prirodnačkog muzeja Crne Gore se mogu naći i neke od vrsta koje su zaštićene na nacionalnim i/ili međunarodnom nivou, rijetke i endemične vrste.

 

Kustosica u zbirci algi i za matičnu muzejsku djelatnost:

Vera Biberdžić, muzejska savjetnica

E-mail: vera71@t-com.me; vera.biberdzic@pmcg.co.me

Povezani članci