Zbirka insekata

Zbirka insekata je osnovana 1996. godine i nema naslijeđenih primjeraka iz Prirodnjačke zbirke bivšeg Zavoda za zaštitu prirode Crne Gore. Kao jedna od najkopleksnijih, najraznovrsnijih i najbrojnijih, ova zbirka broji oko 8000 muzejskih predmeta, od kojih su najbrojnije osolike muve (fam Syrphidae, Diptera) sa oko 5200 primjeraka, zatim oko 2000 uzoraka iz različitih gnijezda mrava, po oko 300 primjeraka vilinih konjica i leptira, dok je zbirka tvrdokrilaca (Coleoptera) osim sa oko 150 eksikata, uglavnom zastupljena u vidu mokrih preparata. Materijal je sakupljan na lokalitetima širom Crne Gore, od priobalnog područja pa do Durmitora i Prokletija.

Osolike muve, nakon pčela, predstavljaju najznačajniju grupu polinatora. Ovi bezopasni insekti svojim izgledom veoma podsjećaju na akuleatne vrste opnokrilaca i na muve, po čemu su i dobile naziv. Nalazimo ih na različitim tipovima staništa i različitim nadmorskim visinama. U zbrci Muzeja je prisutno 70% do sada zabilježenih vrsta kod nas, među kojima i neke endemične, rijetke i ugrožene. Nažalost, neke vrste nisu zabilježene više od 30 godina, a riječ je uglavnom o rijetkim vrstama čiji je opstanak uslovljen tipovima staništa koji kod nas polako nestaju. Sa druge strane, poslednjih par godina su neke vrste po prvi put zabilježene kod nas.

Vilini konjici (odonata) spadaju među najatraktivnije insekte, te su stoga našli značajno mjesto u zbirci Prirodnjačkog muzeja, koja broji oko 40 vrsta (dvije trećine) od ukupnog broja vrsta do sada registrovanih u Crnoj Gori. Materijal je najvećim dijelom sakupljan na širem području Skadarskog i Šaskog jezera, na području Semolja i par visokoplaninskih jezera.

Zbirka mrava koja broji oko 2000 uzoraka iz različitih gnijezda mrava je rezultat dugogodišnjih istraživanja Dr Marka Karamana. U materijalu koji je sakupljan na lokalitetima širm Crne Gore, kao i dijelom u Makedoniji i Srbiji, prisutno je i vrsta Formica rufa – šumski mrav, vrsta zaštićena na nacionalnom nivou.

U zbirci insekata je prisutan i tipski materijal za vrste: Dima marvani Mertlik et Dušanek, 2006 (paratip), sakupljen i ustupljen od strane slovačkih istraživača, za vrstu Bathyscidius orjensis Polak i Jalžić, 2019 (holotip i paratipovi), ustupljenih od strane kolega iz Slovenije, kao i tipski materijal za vrste mrava Crematogaster gordani Karaman, 2008 i Crematogaster montenegrinus Karaman, 2008.

U ovoj muzejskoj zbirci mogu se naći i neke od vrsta koje su zaštićene na nacionalnim i/ili međunarodnom nivou, a među kojima su i: Lucanus cervus, Oryctes nasicornis, Rosalia alpina, Morimus funereus, Cerambyx cerdo, Osmoderma eremita,  Saga natoliae, Papilio machaon, Iphiclides podalirius, Parnassius apollo, Zerinthia polyxena, Callimorpga quadrupunctaria i dr.

Mr Suzana Malidžan, muzejski savjetnik

E-mail: suzana.malidzan@gmail.com

Povezani članci