Zbirka riba

Ihtiološka zbirka broji ukupno 97 eksponata. Od toga je 29 dermoplastičnih preparata muzeološkog značaja i 68 mokrih praparata koji osim muzeološkog imaju i naučni značaj, jer predstavljaju bazu za proučavanje raznovrsnosti ihtiofaune Crne Gore i šireg područja Balkanskog poluostrva.

Veliki broj eksponata naslijeđen je iz Prirodnjačke zbirke nekadašnjeg Republičkog Zavoda za zašititu prirode. Zbirka riba broji 21 morsku vrstu, sve sa područja Jadranskog mora i 30 slatkovodnih vrsta, sa područja Crne Gore. U zbirci se nalazi  Salmo labrax pastrmka potočara, svjetski prvak iz 1966, teška 14 kg., ulovljena u Crnom jezeru kao i  endemi Skadarskog i endemi Ohrid- Drim- Skadar sistema.

Zbirka se dopunjava terenskim radom kustosa i otkupom materijala, naročito, kad su u pitanju krupni kapitalci.

Kustos: spec. Katarina Burzanović muzejski savjetnik,

email: kburzanovic@gmail.com

Povezani članci