ZAŠTO ZMIJE PALACAJU JEZIKOM?

DA LI ZNATE ZAŠTO ZMIJE PALACAJU JEZIKOM?

Iako se zmije dosta oslanjaju na svoj vid prilikom traženja plijena i kretanja u prostoru, naročito one koje su aktivne danju, vid nije njihovo glavno čulo. Tokom ovih aktivnosti one koriste i svoj njuh, tačnije svoj jezik. Jedna od najupečatljivijih karakteristika na koju pomislimo kad se pomenu zmije je njihov račvasti jezik. Vjerovatno se većina vas pita zašto one imaju takav jezik i zašto stalno palacaju. Možda će vam ovo poređenje biti smiješno ali  palacanje jezikom kod zmije je isto što i njuškanje kod psa.

Kad izbaci jezik vani zmija na račvastim krajevima svog jezika kupi hemijske supstance (nadražaje) iz spoljašnje sredine a uvlačenjem jezika u usta sprovodi ih do udubljenja obloženih čulnim ćelijama koji čine Jakobsonov organ. Mozak nakon toga analizira informacije koje dobija od ovih organa.

Ako je više mirisnih čestica na lijevom kraku jezika nego na desnom, to znači da je izvor mirisa sa njene lijeve strane, tako zmija usmjerava svoje kretanje u lijevo ka izvoru. Ako je količina mirisnih čestica podjednaka na oba kraka jezika onda se izvor mirisa nalazi pravo ispred nje. Efikasnost ovog sistema zasniva se na intenzitetu nadražaja sa različitih strana tijela.

Zmije na ovaj način prate trag koji ostavlja potencijalni plijen kad ga ne vide, prate trag potencijalnog partnera za parenje ili trag drugih zmija do skloništa u kojima hiberniraju.

 

Dr Lidija Polović

Povezani članci