Zbirka gljiva

Zbirka gljiva je jedna od najmlađih zbirki u Prirodnjačkom muzeju Crne Gore. Njeno formiranje započeto je 2002. godine i od tada do danas zbirka se kontinuirano dopunjava. Trenutno se u Zbirci nalazi oko 1000 muzejskih predmeta (eksikata) sa određenim brojem primjeraka (plodonosnih tijela), pa se ukupan broj primjeraka procjenjuje na nekoliko hiljada. Mikološki materijal je najvećim dijelom taksonomski određen do nivoa vrste, kao i muzeološki obrađen. Najveći broj eksikata pripada bazidiomicetama, dok su askomicete zastupljene u manjem broju. Svi uzorci su konzervirani sušenjem, zapakovani u odgovarajuću ambalažu i pohranjeni u zbirci. Većina uzoraka je sakupljena na različitim lokalitetima na teritoriji Crne Gore (najčešće u sjevernim i planinskim dijelovima) dok je jedan mali broj uzoraka sakupljen na području Hrvatske i Austrije. U mikološkoj zbirci su prisutne i neke vrste koje se smatraju rijetkim i ugroženim, kako kod nas, tako i na međunarodnom nivou, kao i neke vrste zaštićene nacionalnom legislativom. Takođe, neki uzorci pohranjeni u zbirci pripadaju rodovima i vrstama koji do sada nijesu bili zabilježeni na teritoriji Crne Gore, tj. koji još uvijek nisu objavljeni.

 

Mr. Ilinka Ćetković – muzejski savjetnik u zbirci gljiva

E-mail: ilinka.cetkovic@gmail.com

Povezani članci