Zbirka gljiva

Zbirka gljiva je formirana 2002 godine. Mikološka zbirka je jedna od najmlađih zbirki u Prirodnjačkom muzeju i nastala je sakupljanjem materijala tokom terenskih istraživanja od strane nadležnog kustosa.

Do sada je prikupljeno i preparirano preko 300 uzoraka (svaki uzorak sadrži 1-5 primjeraka) sa teritorije Crne Gore. Najveći dio eksikata pečuraka je iz razdjela Basidiomycota reda Agaricales, dok je mali dio iz razdjela Ascomycota. Deponovani materijal u zbirci je sa teritorije Crne Gore i to najvećim dijelom sa Durmitora, zatim sa Ljubišnje, Lovćena, Bjelasice, i mali dio sa Primorja. Veći dio materijala je taksonomski obrađen.
U narednom periodu Zbirka će se kontinuirano dopunjavati novim materijalom, u okviru redovnih muzejskih aktivnosti. Pri izboru novih lokaliteta za sakupljnje mikološkog materijala, akcenat će se staviti na one oblasti u Crnoj Gori koje nijesu istražene ili sa njih postoji mali broj podataka.

Mr. Ilinka Ćetković – muzejski savjetnik u zbirci gljiva

E-mail: ilinka.cetkovic@gmail.com

Povezani članci