Zbirka mahovina

Ova  veoma mala, ali jedinstvena zbirka u Crnoj Gori, postoji 20 godina. Ona se temelji na kolekciji mahovina koja je dobijena na poklon od prof. dr. Vukića Pulevića. Mahovine koje je sakupio u Crnoj Gori krajem 60-tih godina prošlog vijeka, profesor Pulević povjerio je na determinaciju najpoznatijem hrvatskom briologu, prof. dr Zlatku Pavletiću.

Danas, ova zbirka sadrži više od 2000 predmeta; mahovine su sabrane u kanjonima rijeka Mrtvice, Morače i Tare, na planinama Sinjavini, Durmitoru, Bjelasici, Ljubišnjoj, Komovima, kao i u drugim dijelovima naše zemlje. Veliku nacionalnu vrijednost ovoj zbirci daju predmeti, to jest vrste mahovina, koje su po prvi put registrovane u flori Crne Gore, ili su zakonom zaštićene kao ugrožene na nacionalnom ili globalnom nivou. Mali dio zbirke mahovina čine predmeti koji su dobijeni na poklon od Čarls Univerziteta iz Praga.

Najveći dio predmeta nabavljen je u okviru programskog rada Prirodnjačkog muzeja i naučno-istraživačkog rada kustosa na teritoriji Crne Gore. Kroz veoma dobru saradnju sa Univerzitetom Crne Gore, odnosno sa Prirodno-matematičkim fakultetom, čiji se studenti na Odsjeku za biologiju sve češće opredjeljuju za istraživanje flore mahovina, te nakon završetka rada i za pohranjivanje materijala u Muzej, doprinosi se bogaćenju predmetne zbirke i pozitivnom trendu u vezi sa povećanjem broja muzejskih predmeta u ovoj zbirci.

Kustos: Dr Snežana Dragićević, muzejski savjetnik

E-mail: sneza.dragicevic@t-com.me

Povezani članci