Posebna izdanja

Prirodnjački muzej Crne Gore, uz redovno publikovanje naučnog i naučno-popularnog časopisa „Natura Montenegrina“ objavljuje i ediciju „Posebna izdanja“ koja uključuje monografije, bibliografije, izdanja posvećena određenoj ličnosti i slično. Od prve – zbornika povodom 80-godišnjice rođenja Danijela Vinceka – do danas objavljeno je sedam naslova.

Tiraž većine publikacije je podijeljen odgovarajućim institucijama, bibliotekama i pojedincima. Primjerci za čitanje su dostupni u biblioteci Prirodnjačkog muzeja.

1.Daniel Vincek – Zbornik povodom 80.  rođendana, 2006, 230 pp.

2.Pulević, V. 2006: Botaničari i Crna Gora, 458 pp.

3.Dragićević, S. i Veljić, M.  2006:  Pregled mahovina Crne Gore 111 pp.

U radu je prikazano 729 taksona, i to 569 vrsta, 9 podvrsta, 121 varijeteta i 30 formi, grupisanih u 20 redova, 70 familija i 193 roda.

4.Marić, D. 2010: Bibliografija o ribarsko-ihtiološkim istraživanjima u slatkim vodama Crne Gore,  140 pp.

5.Ćulafić, G. 2008: Lista Hippuritoida (Bivalvia) Crne Gore, 112 pp.

Knjiga predstavlja listu Hippuritoida (Bivalvia) iz mezozojskih sedimenata Jadranske i Dinarske karbonatne platforme Crne Gore od početka prošlog vijeka pa do danas.

6.Bubanja, N. 2020: Vodene i močvarne biljke, 82 pp. – Prirodnjački muzej Crne Gore, Posebna izdanja, knjiga br. 6, pp

7.Čađenović, N. i Karaman, M. (Urednici) 2021: Prirodnjački muzej Crne Gore – četvrt vijeka od osnivanja. – Prirodnjački muzej Crne Gore, Posebna izdanja, knjiga br. 7, 44 pp. Podgorica, maj 2021.

8. Čađenović Natalija (Ur.) 2022:  26 GODINA OČUVANJA PRIRODNOG BOGATSTVA CRNE GORE. – Prirodnjački muzej Crne Gore, Posebna izdanja, knjiga br. 8, 102 pp. Podgorica.

  1. ISBN 86-907229-2-0                                   COBISS.CG-ID 10342416
  2. ISBN 86-908729-1-4                                   COBISS.CG-ID 10875152
  3. ISBN 86-908729-0-6                                   COBISS.CG-ID 10585872
  4. ISBN 978-86-908729-3-0                          COBISS. CG-ID 15472912
  5. ISBN 978-86-908729-2-3                          COBISS.CG-ID 14044176
  6. ISBN 978 – 9940 – 759 – 01 – 8              COBISS.CG – ID 15968772
  7. ISBN 978-9940-759-02-5                          COBISS.CG-ID 17444868
  8. ISBN 978-9940-759-03-2                          COBISS.CG-ID 20843780