ZBOG PRIPREME NOVE IZLOŽBE, GALERIJA NEĆE RADITI PONEDJELJAK I UTORAK, 9. I 10. MAJ