Zbirka gmizavaca

Osnovu za formiranje zbirke gmizavaca Prirodnjačkog muzeja činilo je petnaestak prepariranih primjeraka gmizavaca naslijeđenih od nekadašnje prirodnjačke zbirke Zavoda za zaštitu prirode. Intenzivnije prikupljanje materijala za zbirku započeto je 2000. godine početkom rada kustosa. Sada zbirka sadrži oko 500 muzejskih predmeta uglavnom vrsta sa teritorije Crne Gore, među kojima ima endemičnih i zaštićenih vrsta. Muzejski primjerci se prikupljaju prvenstveno radom kustosa na terenu kao i donacijama i otkupom.

Crna Gora, naročito njen južni dio, po bogatstvu herpetofaune nalazi se u samom vrhu u Evropi. Osim toga herpetofauna naše zemlje odlikuje se visokim stepenom endemizma kako na nivou vrsta tako i na nivou podvrsta, prisustvom reliktnih vrsta kao i vrsta čije se rasprostranjenje završava na teritoriji Crne Gore. S obzirom da je iščezavanje vrsta i opadanje populacija globalni fenomen koji ne zaobilazi ni naše prostore, treba naglasiti da Prirodnjački muzej ima veoma bitnu ulogu u podizanju svijesti o značaju njegovog očuvanja.

Kustos: dr Lidija Polović, muzejska savjetnica

 

 

 

Povezani članci