Zbirka insekata je osnovana 1996. godine i kao jedna od najkopleksnijih i najraznovrsnijih trenutno broji oko 9000 muzejskih predmeta, od kojih su najbrojniji oni iz porodice osolikih muva (Diptera: Syrphidae) sa preko 5700 primjeraka, zatim oko 2000 uzoraka/primjeraka iz različitih gnijezda mrava, dok su vrste iz drugih insekatskih grupa (vilinih konjica, leptira, skakavaca, tvrdokrilaca i dr.) prisutne u nešto manjem broju. Materijal je sakupljan na različitim tipovima staništa i različitim lokalitetima širom Crne Gore, od priobalnog područja pa do Durmitora i Prokletija.

Osolike muve, nakon pčela, predstavljaju najznačajniju grupu polinatora. Ovi bezopasni insekti svojim izgledom veoma podsjećaju na akuleatne vrste opnokrilaca, po čemu su i dobile naziv, a neke i na muve. Nalazimo ih na različitim tipovima staništa i različitim nadmorskim visinama. U zbirci Muzeja je prisutno 70%  od nešto manje od 400 do sada zabilježenih vrsta kod nas, među kojima su i neke endemične i rijetke. Nažalost, neke vrste na našem prostoru nisu zabilježene više od 30 ili 40 godina unazad, a riječ je uglavnom o rijetkim i ugroženim vrstama čiji je opstanak uslovljen tipovima staništa koji kod nas polako nestaju. Sa druge strane, poslednjih godina su neke vrste po prvi put zabilježene Crnoj Gori, te se ukupan broj registrovanih vrsta postepeno povećava. U zbirci je prisutan i tipski materijal za vrstu Eumerus incises Vujić i Malidžan, 2022, nedavno opisane sa Lovćena.

Vilini konjici (Odonata) su jedna od najatraktivnijih grupa insekata i imaju važno mjesto u zbirci Prirodnjačkog muzeja, koja broji oko 40 vrsta, tj. oko dvije trećine od ukupnog broja vrsta do sada registrovanih u Crnoj Gori. Materijal je najvećim dijelom sakupljan na širem području Skadarskog i Šaskog jezera, na području Semolja i par visokoplaninskih jezera, a u zbirci su prisutne i neke rijetke i ugrožene vrste poput Lindenia tetraphylla i Cordulegaster heros.

Zbirka mrava, koja broji oko 2000 uzoraka iz različitih gnijezda mrava, rezultat je dugogodišnjih istraživanja Dr Marka Karamana. Materijal je sakupljan na lokalitetima širom Crne Gore, kao i dijelom u Makedoniji i Srbiji. Osim prisustva rijetke vrste šumskog mrava – Formica rufa, u zbirci je prisutan i tipski materijal za vrste mrava Crematogaster gordani Karaman, 2008 i Crematogaster montenegrinus Karaman, 2008.

U zbirci insekata je deponovan i tipski materijal za neke vrste pećinskih tvrdokrilaca: Dima marvani Mertlik i Dušanek, 2006, Bathyscidius orjensis Polak i Jalžić, 2019, Hadesia ticari Delić, Lohaj, Brestovansky, Čaka i Jalž, 2021, Hadesia persephonae Delić, Lohaj, Brestovansky, Čaka i Jalž, 2021, Nauticiella numerosa Delić, Lohaj, Brestovansky, Čaka i Jalž, 2021, Seracamaurops delici Lohaj, Pavićević, Lakota, 2023, Seracamaurops rumijaensis Lohaj, Pavićević, Lakota, 2023, koji je sakupljen i ustupljen od strane kolega iz Slovenije i Slovačke.

U ovoj muzejskoj zbirci mogu se naći i neke od vrsta koje su zaštićene na nacionalnim i/ili međunarodnom nivou, a među kojima su: Lucanus cervus, Rosalia alpina, Morimus funereus, Cerambyx cerdo, Osmoderma eremita,  Oryctes nasicornisSaga natoliaePapilio machaon, Iphiclides podaliriusParnassius apollo, Parnassius mnemosyne, Euphydryas aurinia, Euphydryas maturna, Zerinthia polyxena, Euplagia quadrupunctaria i dr.

 

Mr Suzana Malidžan

muzejska savjetnica

E-mail: suzana.malidzan@pmcg.co.me

Povezani članci