Zbirka gljiva

Zbirka gljiva je jedna od najmlađih zbirki u Prirodnjačkom muzeju Crne Gore. Njeno formiranje započeto je 2002. godine i od tada do danas zbirka se kontinuirano dopunjava.

Trenutno se u Zbirci nalazi oko 1400 muzejskih predmeta, svaki sa određenim brojem primjeraka (plodonosnih tijela), pa se ukupan broj primjeraka procjenjuje na nekoliko hiljada. Mikološki materijal je najvećim dijelom taksonomski određen do nivoa vrste, kao i muzeološki obrađen.

Najveći broj eksikata pripada bazidiomicetama, dok su askomicete zastupljene u manjem broju. Svi uzorci su konzervirani sušenjem, zapakovani u odgovarajuću ambalažu i pohranjeni u zbirci.

Većina uzoraka je sakupljena na različitim lokalitetima na teritoriji Crne Gore (najčešće u sjevernim i planinskim dijelovima), mali broj uzoraka sakupljen je na području Hrvatske i Slovenije, a nekoliko uzoraka je iz Austrije.

U mikološkoj zbirci su prisutne i neke vrste koje se smatraju rijetkim i ugroženim, kako kod nas, tako i na međunarodnom nivou te neke vrste zaštićene nacionalnom legislativom. Takođe, jedan broj uzoraka pohranjenih u zbirci pripadaju rodovima i vrstama koji do sada nijesu bili zabilježeni na teritoriji Crne Gore, tj. još uvijek nijesu objavljeni.

 

Mr. Ilinka Ćetković – muzejski savjetnik u zbirci gljiva

E-mail: ilinka.cetkovic@pmcg.co.me

Povezani članci