Organizacija muzeja

Organi upravljanja

Savjet

Na osnovu člana 10. Statuta JU Prirodnjački muzej Crne Gore, Prirodnjačkim muzejom upravlja Savjet. Savjet utvrđuje poslovnu politiku i programsku koncepciju razvoja; donosi program rada Prirodnjačkog muzeja i program sakupljanja prirodnjačkog materijala.

Članovi Savjeta su:

Prof. Dr Vladimir Pešić, predsjednik

Prof. Dr Goran Barović

Dr katarina Ljubislavljević

Petrica Duletić

Dr Natalija Čađenović

 

Direktorica: Dr Lidija POLOVIĆ, E-mail: direktor@pmcg.co.me

Pomoćnik direktora za muzejske poslove: MSc Goran ĆULAFIĆ, E-mail: goran.culafic@pmcg.co.me

Sekretar: Lidija PANTOVIĆ, diplomirani pravnik, E-mail: lidija.pantovic@pmcg.co.me

Sektor muzejskih zbirki

U Sektoru muzejskih zbirki vrše se poslovi koji se odnose na: rukovođenje muzejskim zbirkama; sakupljanje muzejskog materijala; učešće u izradi programa sakupljanja muzejskog materijala; istraživanje u muzejskoj djelatnosti radi valorizacije i prezentacije muzejskog materijala; stručnu i naučnu obradu muzejskog materijala kroz identifikaciju, determinaciju, klasifikaciju i kategorizaciju, analizu i opis, vrednovanje i interprentaciju, stručno i naučno istraživanje i dokumentovanje; izradu sinopsisa stalne i povremene izložbe muzejskog materijala, kataloga za muzejske izložbe; stručnu obradu podataka iz domena postojećih muzejskihzbirki za knjigu ulaza, inventara, kataloga muzejskih predmeta; izradu stručnih i naučnih radova; realizovanje predavanja, radionica i drugih programa od interesa za Muzej i za korisnike; poslove prezentacije muzejskog materijala; matičnu djelatnost . . .

Sektor za zajedničke muzejske i konzervatorsko-preparatorske poslove

U ovom sektoru vrše se poslovi koji se odnose na: formiranje knjiga inventara; dodjeljivanje inventarskih brojeva kod stručne obrade muzejskih predmeta i reinventarisanja; saradnju sa Muzejskim informacionim centrom na izradi Centralnog kataloga i drugih vrsta muzejske dokumentacije; vođenje Registra muzejskih kopija; vođenje knjige ulaza i izlaza muzejskog materijala i pripremu podataka za katalog muzejskog materijala; formiranje i vođenje dokumentacije o prezentaciji muzejskog materijala u saradnji sa drugim organizacionim jedinicama; preventivnu i trajnu zaštitu muzejskog materijala i muzejske dokumentacije; odlaganje novoprispjelog materijala u za to propisan prostor za dezinfekciju, dezinsekciju i deratizaciju; redovnu kontrolu muzejskog materijala u depou i izložbenom prostoru za sve muzejske predmete; mjere zaštite muzejskog materijala i dokumentacije, u skladu sa konzervatorskim projektom/elaboratom za muzejske predmete koji imaju status kulturnog dobra; izradu muzejskih i komercijalnih kopija i druge poslove iz djelokruga rada Muzeja:

 

Služba za pravne, finansijske i opšte poslove

Rukovodilac službe: Nataša MILIČKOVIĆ, dipl. pravnik, E-mail: pravna.sluzba@pmcg.co.me

Službenik za javne nabavke i računovođa: Dida KAJEVIĆ E-mail: finansije@pmcg.co.me 

Organogram Prirodnjačkog muzeja Crne Gore

You are donating to : Greennature Foundation

How much would you like to donate?
$10 $20 $30
Would you like to make regular donations? I would like to make donation(s)
How many times would you like this to recur? (including this payment) *
Name *
Last Name *
Email *
Phone
Address
Additional Note
paypalstripe
Loading...