Stalna postavka

 

U izložbenoj galeriji Prirodnjačkog muzeja Crne Gore otvorena je izložba “Kad priroda priča”. Događaj je upriličen u sklopu međunarodne manifestacije Dani i noć muzeja, kojom je obuhvaćeno 13 crnogorskih gradova.

Izložbu je otvorio tadašnji ministar kulture Aleksandar Bogdanović, koji je istakao kako izložba daje uvid u prirodnu posebnost crnogorskog podneblja.

“U najmanju ruku je nerealno da svijet prepozna značaj našeg prirodnog potencijala ako mi sami nijesmo upoznati sa njim do kraja, a prije svega – ako se prema njemu ne odnosimo sa posebnom odgovornošću. Zato Prirodnjački muzej sa svojim zbirkama jeste mjesto koje mora imati jednu od važnijih uloga u procesima informisanja i edukovanja, ali i mjesto koje će svojim programima usmjeravati javno mnjenje ka aktuelnim problemima očuvanja prirodne baštine” – kazao je on.

Izložba “Kad priroda priča” predstavlja svojevrstan prikaz, kako fosilnih tako i recentnih predstavnika živog svijeta sa područja Crne Gore. Njome je objedinjen materijal iz svih 15 zbirki Prirodnjačkog muzeja, zahvaljujući čemu posjetioci imaju priliku da se upoznaju sa bogatstvom biodiverziteta i geodiverziteta naše države. Autori ove izložbe su bili tadašnji kustosi Goran Ćulafić, Lidija Polović, Natalija Čađenović, Nada Bubanja, Katarina Burzanović, Marko Karaman, Andrej Vizi, Čeda Ivanović, Snežana Dragićević, Snežana Vuksanović, Suzana Malidžan, Ilinka Ćetković, Vera Biberdžić, Branka Tomović i Dubravka Bešić.

Izložba je vremenom prerasla u stalnu postavku muzeja, čiji se sadržaji kontinuirano dopunjuju i proširuju , pa je tako u decembru 2020. postala bogatija za nekoliko modela uvećanih beskičmenjaka, a od marta 2021. je i mjesto gdje se može vidjeti terarijum sa živom jedinkom zmije Boa.

U izložbenom prostoru se od marta 2021. godine, na svakih nekoliko mjeseci smjenjuju tematske izložbe, gostujuće izložbe, održavaju se radionice, manifestacije i predavanja.

Izložbena galerija je otvorena za posjete radnim danima (ponedjeljak-petak) od 9 do 17 časova,a subotom od 10 do 18h.

DOBRO DOŠLI!!