ŠTA KRIJE PRIRODA – detalji koje ne vidimo

Male stvari koje pokreću svijet
Kad bi jelenak bio veličine slona, a bogomoljka kao čovjek ne bi smo tako rado šetali šumom ili livadama. Tijela ogromne većine vrsta životinja na Zemlji su manji od par centimetara. Ali njihova
uloga u ekosistemima nije ništa manja od nama lako uočljivih krupnih sisara, ptica, gmizavaca . . . A o njima, njihovoj građi i ulozi, znamo tako malo. Kad bi čovjek nestao sa Zemlje, to ne bi imalo negativnog uticaja na ostali živi svijet. Ali, ako bi nestali sitni beskičmenjaci, čovjek ne bi mogao da opstane. Uglavnom nismo ni svjesni kako je građen usni aparat nekog insekta, kako izgledaju klješta kojima škorpija hvata plijen, niti možemo da uočimo da su krila leptira prekrivena ljuspicama. Svaka od ovih struktura ima i zglobove, skelet – spoljašnji ili unutrašnji, dlačice koje imaju svoju funkciju Čovjek je, nekad svjesno, nekad nesvjesno, imitirao već gotova rješenja prirode za mnoge svoje potrebe.
Organizatori izložbe: JU Prirodnjački muzej Crne Gore i Fondacija za promovisanje nauke PRONA
Autori izložbe: Dr Marko G. Karaman, Mr Suzana Malidžan
Stručni saradnici i autori tekstova: Dr Nada Bubanja, Mr Suzana Malidžan, Dr Snežana Dragićević, Mr Ilinka Ćetković, Dr Snežana Vuksanović, Mr Andrej Vizi
Autor fotografija: Marko Karaman
Autor modela: Stanislav Nikočević
Stručni saradnik na postavci izložbe: Branka Tomović
Tehnička realizacija: Dragoslava Peruničić, Ksenija Rondović, Biljana Jovetić, Nataša Lisičić, Srđan Jovetić
Autori, dizajn i prepress kataloga: Suzana Malidžan, Marko Karaman

„ŠTA KRIJE PRIRODA – detalji koje ne vidimo” Svijet oko nas je predivan i pun detalja iz biljnog, životinjskog ili mikološkog svijeta, koji će mnogima zauvijek ostati nepoznati i nedokučivi. Prirodnjaci imaju tu privilegiju da uživaju upravo u tim detaljima, a spremni su i da svoje iskustvo podijele sa vama. Na fotografijama koje su Vam predstavljene na izložbi, imate ppriliku da zavirite kroz uvećalo jednog istraživača i zaljubite se u fascinantni mikrosvijet: u složene oči jednog insekta; da putujete na krilima leptira; ustuknete pred otrovnom bodljom škorpije; zavirite pod šešir neke gljive; vidite dijelove cvijeta drugačijim očima, i mnogo toga još. Takođe, prikazani su i modeli nekih odabranih beskičmenjaka, u svoj svojoj grandioznosti, a imaćete priliku i da saznate neke zanimljivosti o njima. Nadamo se da ćete uživati.

PMCG-katalog-makrofoto

Povezani članci