NAGRADNI KONKURS ZA DIZAJN VIZUELNOG IDENTITETA (LOGO) JU PRIRODNJAČKI MUZEJ CRNE GORE

𝐉𝐔 𝐏𝐑𝐈𝐑𝐎𝐃𝐍𝐉𝐀Č𝐊𝐈 𝐌𝐔𝐙𝐄𝐉 𝐂𝐑𝐍𝐄 𝐆𝐎𝐑𝐄  raspisuje nagradni konkurs za izbor idejno- grafičkog rješenja 𝐕𝐈𝐙𝐔𝐄𝐋𝐍𝐎𝐆 𝐈𝐃𝐄𝐍𝐓𝐈𝐓𝐄𝐓𝐀(logo) JU Prirodnjački muzej Crne Gore.

𝐎𝐁𝐋𝐀𝐒𝐓: Grafički dizajn.

𝐂𝐈𝐋𝐉: Dobijanje jedinstvenog vizuelnog identiteta Muzeja (logo).

𝐎𝐏𝐈𝐒: Zadatak konkursa je izrada novog idejno-grafičkog rješenja vizuelnog identiteta Muzeja (logo).

Kod idejnog rješenja potrebno je definisati:

 • Idejno-grafičko rješenje (logo), odštampano na A4 formatu papira.
 •  Primjere apliciranja znaka u boji na crtežu, kojim se prikazuje njegova upotreba za realizaciju aktivnosti Muzeja.· Jednobojno (u izabranoj jednoj boji i u crno-bijeloj verziji: pozitiv i negativ).
 •  Predloge snimljene u digitalnom obliku i dostavljene na USB drive-u u vektorskom (Adobe Illustrator) i rasterskom (Adobe Photoshop) obliku i u formatu prilagođenom za onlajn prezentaciju.
 •  Knjigu grafičkih standarda formata A4, kao PDF dokument, snimljen na USB drive-u.
 •  Knjiga treba da sadrži primjenu logo-a na poslovnoj dokumentaciji (koverat, memorandum, fascikla, vizit karta, blok, pečat, plakat, web).
 • Tekstualno obrazloženje ponuđenog rješenja u PDF formatu.
 •  Prilikom izrade znaka (logo) autori rješenja mogu se koristiti slobodnim grafičkim elementima kojim se može prezentovati djelatnost Prirodnjačkog muzeja (kulturna, naučna i edukativna funkcija Muzeja u konzervaciji i prezentaciji prirodne baštine Crne Gore).

𝐔𝐒𝐋𝐎𝐕𝐈   konkursa:

 • Na konkurs se mogu prijaviti sva zainteresovana pravna i fizička lica.
 • Konkurs je anoniman.
 • Svaki konkursni rad mora biti u koverti sa jasnom naznakom kome se upućuje rad.

 

Izrađeni konkursni rad potrebno je dostaviti do 16.10. 2023. godine u zatvorenoj koverti na kojoj je potrebno naznačiti:

„𝐍𝐀𝐆𝐑𝐀𝐃𝐍𝐈 𝐊𝐎𝐍𝐊𝐔𝐑𝐒 𝐙𝐀 𝐈𝐙𝐁𝐎𝐑 𝐈𝐃𝐄𝐉𝐍𝐎-𝐆𝐑𝐀𝐅𝐈Č𝐊𝐎𝐆 𝐑𝐉𝐄Š𝐄𝐍𝐉𝐀 𝐕𝐈𝐙𝐔𝐄𝐋𝐍𝐎𝐆 𝐈𝐃𝐄𝐍𝐓𝐈𝐓𝐄𝐓𝐀 (𝐋𝐎𝐆𝐎) 𝐉𝐔 𝐏𝐑𝐈𝐑𝐎𝐃𝐍𝐉𝐀Č𝐊𝐈 𝐌𝐔𝐙𝐄𝐉 𝐂𝐑𝐍𝐄 𝐆𝐎𝐑𝐄” i  na kojoj je ispisana šifra u donjem desnom uglu.

Zaštita anonimnosti:

 •  Šifrovanje konkursa:
 •  Materijal je neophodno označiti identifikacionim kodom-šifrom i to: – svaki štampani list pojedinačno, u donjem desnom uglu.
 •  Šifru u štampanoj verziji zalijepiti i na USB drive-u.
 •  Šifru je neophodno postaviti i na zadnjoj strani koverte sa konkursnim materijalom.
 • Šifra treba da sadrži maksimum 6 karaktera koji ne smiju asocirati na autora (sastavljena od slovnih i brojčanih karaktera).

U slučaju povrede anonimnosti, na bilo koji način, učesnici će biti eliminisani. Pristigli radovi ne smiju biti otvarani prije zasijedanja Savjeta.

 •  Podaci o autoru ili autorskom timu: U zatvorenoj bijeloj koverti, koja se dostavlja unutar koverte sa konkursnim materijalom, sa natpisom “Autor šifre ____”, fizička lica dostavljaju sljedeće podatke: ime/na i prezime/na autora/ki, odnosno predstavnika/ce autorskog tima; adresu, adresu elektronske pošte i broj mobilnog telefona autora/ki, odnosno predstavnika/ce autorskog tima; broj žiro-računa autora/ki, odnosno članova/ica autorskog tima, na kojima će biti izvršena isplata nagrade, a pravna lica dostavljaju sljedeće podatke: ime/imena autora/ki s adresom i brojem telefona; adresu, adresu elektronske pošte i broj telefona lica ovlašćenog za zastupanje; naziv firme, broj žiro računa, PIB i PDV i potvrdu iz Centralnog registra privrednih subjekata.
 •  Originalnost rješenja: U zatvorenoj bijeloj koverti sa natpisom “Izjava autora”, priložiti potpisanu izjavu da je projekat originalno autorsko djelo.

 

JU PRIRODNJAČKI MUZEJ CRNE GORE

Adresa: Trg Vojvode Bećir- bega Osmanagića broj 16. Podgorica, Crna Gora.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Učesnik konkursa, čije ponuđeno rješenje vizuelnog identiteta ne bude prihvaćeno, može preuzeti kompletnu dokumentaciju u roku od sedam dana po završenom konkursu.

Prijavljena idejna rješenja ocjenjivaće Savjet ustanove, koji zadržava pravo da ne izabere nijedno od dostavljenih konkursnih rješenja.

𝐔𝐒𝐋𝐎𝐕𝐈 𝐙𝐀Š𝐓𝐈𝐓𝐄 𝐀𝐔𝐓𝐎𝐑𝐒𝐊𝐈𝐇 𝐏𝐑𝐀𝐕𝐀:

Raspisivač Konkursa, nakon donošenja odluke Savjeta, isplatom nagrade otkupljuje sva autorska prava isključivo, bez vremenskog i teritorijalnog ograničenja od autora nagrađenog rada.

NAGRADNI FOND: Sredstva za realizaciju konkursa iznose 𝟏𝟎𝟎𝟎,𝟎𝟎 € (𝐡𝐢𝐥𝐣𝐚𝐝𝐮𝐞𝐮𝐫𝐚) sa uračunatim porezima. Kontakt osoba: Nataša Miličković, mail: nmilickovic@t-com.me, tel. 𝟎𝟐𝟎 𝟔𝟑𝟑 𝟏𝟖𝟒.

D I R E K T O R I C A

Dr Natalija Čađenović, s.r.

 

Povezani članci