PRIRODNJAČKI MUZEJ CRNE GORE DOBIJA NAJVEĆU DONACIJU PRIRODNJAČKOG MATERIJALA DO SADA

Ovih dana je realizovan veliki korak u radu Prirodnjačkog muzeja – zbirka ptica je obogaćena sa čak 756 novih predmeta koje je donirao Prirodnjački muzej u Beču (Naturhistorisches Museum Wien).

Ugovor o donaciji su u novembru prošle godine potpisale direktorice dr Natalija Čađenović i dr Katrin Vohland, čime je muzej postao vlasnik naučno i stručno obrađenih primjeraka evropske i svjetske ornitofaune. Čak je 57 vrsta novih za našu zbirku ptica.

Inicijator donacije je dr Swen Renner, kustos zbirke ptica u Beču, koji je prepoznao razvojne potrebe i potencijal našeg muzeja u svijetlu međunarodne saradnje. Saradnja je intenzivirana zahvaljujući našem kustosu Andreju Viziju, koji boraveći u Beču volontira u zbirci ptica ovog muzeja. Uz prirodnjački materijal, menadžer zbirke g. Hans-Martin Berg je omogućio donaciju i vrijedne stručne ornitološke literature.

 

Zdesna nalijevo: dr Swen Renner, kustos zbirke ptica u Beču, dr Natalija Čađenović, direktorica PMCG, dr Marko Karaman, zamjenik direktorice PMCG, Andrej Vizi MSc., naučni saradnik i Hans-Martin Berg, menadžer zbirke ptica u Beču.

 

 

Ova donacija obavezuje da se uslovi smještaja i čuvanja prirodnjačkog materijala dalje unapređuju, uz primjenu međunarodnih muzejskih standarda. U okviru postupka razmjene Prirodnjački muzej Crne Gore je postao i prva crnogorska naučna organizacija članica CITES mreže, čime je omogućena olakšana razmjena materijala i informacija sa muzejima širom svijeta.

Primjerci u zbirci ptica u Beču se čuvaju u specijalizovanim ormarima. Predmeti sa slike su stari preko 100 godina.

 

 

Prirodnjački muzej u Beču je jedna od najznačajnijih institucija ovog tipa na svijetu. Istovremeno je i riznica znanja i muzejskog materijala sa naših prostora. Od osnivanja ove institucije dvanaest generacija kustosa dalo je nemjerljiv doprinos razvoju biološke nauke i promociji globalne prirodne baštine.

Zahvaljujemo se direktorici Prirodnjačkog muzeja u Beču dr Katrin Vohland, Rener Svenu (Renner Swen) kustosu, kao i ostalom osoblju Zbirke ptica Prirodnjačkog muzeja u Beču. Takođe i  MSc Vizi Andreju, koji trenutno volontira u ovoj zbirci u Beču, a dugogodišnji je kustos Zbirke ptica Prirodnjačkog muzeja Crne Gore.

24. jun 2024.

Povezani članci