NASTAVA ZA STUDENTE BIOLOGIJE PRVI PUT U MUZEJU

Nakon više od dvije decenije postojanja Prirodnjačkog muzeja studenti Prirodno-matematičkog fakulteta, smjer Biologija, vođeni vanrednom profesoricom Dr Danijelom Stešević, su po prvi put realizovali nastavni program u prostorijama Muzeja.

U sklopu predmeta Biološke zbirke u nastavi, na Master studijama Biologije (PMF, Univerzitet Crne Gore), u srijedu 10. novembra 2021. godine studenti, budući nastavnici, su na konkretnim primjerima podučavani o tehnikama sakupljanja, konzerviranja i čuvanja različitih grupa organizama.

Studente je dočekala direktorica Dr Natalija Čađenović, provela ih kroz prostorije Muzeja i upoznala ih sa bogastvom biološkog i geološkog materijala koji se baštini u ovoj instituciji. Posebnu pažnju privukao im je depo sa brojnim prepariranim biljkama i životinjama.

Ove srijede je i kustos u zbirci ptica MSc Andrej Vizi upoznao studente sa načinima rada na terenu, kako sakupiti materijal, kako ga preparirati, konzervirati da traje godinama, decenijama .

Nastava iz ovog predmeta će se nastaviti i narednih sedmica u muzeju, studenti će imati priliku da se upoznaju sa načinima sakupljanja, konzerviranja i prepariranja algi i vodenih makrofita, kopnenih biljaka, vodenih beskičmenjaka, različitih grupa kopnenih beskičmenjaka i sisara. Nakon toga biće spremni da sami formiraju školske zbirke koje će upotrebljavati u nastavi i svojim učenicima prenositi stečeno znanje.

12.11.2021

Povezani članci