NAJVEĆA SLATKOVODNA RIBA

Naučnici su saopštili da je ulovljena najveća zabilježena slatkovodna riba na svijetu! Teži čitavih 300kg! U pitanju je džinovska slatkovodna raža, pod nazivom džinovski slatkovodni bič Urogymnus polylepis (Bleeker, 1852).

Raža je uhvaćena 13-og juna na rijeci Mekong na sjeveroistoku Kambodže i bila je dugačka skoro 4m, naveli su istraživači sa zajedničkog kambodžansko-američkog istraživačkog projekta. Prethodni rekord za slatkovodnu ribu bio je mekonški som od 293kg uhvaćen na Tajlandu.

Ribu je ulovio lokalni ribar južno od Stung Trenga na sjeveroistoku Kambodže i  obavijestio je tim naučnika sa projekta „Čuda Mekonga“ koji se bave zaštitom i proučavanjem ove rijeke. “Činjenica da riba još uvijek može biti ovih dimenzija je znak nade za rijeku Mekong”, napominjući da se rijeka suočava s mnogim ekološkim izazovima rekao je vođa projekta, Zeb Hogan.

Ova vrsta raže sa bodljama naseljava pješčana dna u ušćima velikih rijeka. Hrani se bentoskim beskičmenjacima i ribama. Povremeno se lovi pridnenim mrežama stajaćicama i parangalima koji se koriste  u riječnim i estuarskim područjima. Ugrožene su zbog prekomjernog lova i zagađenosti.

Pokazuju ovoviparnost i aplacentalni viviparitet – rađaju žive mlade koji se razvijaju u jajima unutar majke, u početku se hrane žumančastom masom, dok kasnije dobijaju hranjive materije od majke indirektnom apsorpcijom materične tečnosti obogaćene mastima i proteinima kroz vrlo specijaizovanu propustljivost membrana.

Spec.Sci Stefan Ralević

Fotografije preuzete sa: https://edition.cnn.com/2022/06/20/asia/cambodia-stingray-heaviest-fish-intl-hnk/index.html

Povezani članci