KOZONOŠKA, SPEKTAKULARNA ORHIDEJA

Kozonoška Himantoglossum caprinum (M. Bieb.) Spreng. je neobična orhideja koja može narasti do jednog metra, a zabilježeni su primjerci visine i do 120 cm. Ime duguje jedinstveno građenim cvijetovima, zapravo jednom dijelu cvijeta koji se zove medna usna. Medna usna kozonoške je trorežnjevita, bočni režnjevi su kratki, a središnji je jako izdužen, spiralno uvijen i na vrhu duboko usječen, svjetlijih ili tamnijih ljubičastih tonova, sa bijelom i istačkanom centralnom prugom. Središnji izduženi i usječeni režanj podsjeća na kozje noge, zato je ova neobična orhideja dobila nesvakidašnje ime – kozonoška. Ostali listići cvijeta formiraju blijedozelenu kacigu sa ljubičastim žilama.

Početkom jeseni iz podzemnih gomolja kozonoške (izduženih krtola) razvija se rozeta listova na tlu. Tek sa dolaskom proljeća, iz rozete nastaje čvrsta, visoka stabljika. Listovi su ovalni, donji krupni, a gonji sitniji. Brojni cvjetovi, nesvakidašnjeg izgleda su u razvučenom klasu. Kozonoške rastu na osunčanim i zatravljenim padinama, obodima šuma i svjetlim šikarama. Cvjetaju u kasno proljeće, pa iako nisu rijetke biljke, njihove populacije broje svega po nekoliko primjeraka. Distribucija kozonoške na Balkanskom poluostrvu je nedovoljno poznata. U Crnoj Gori kozonoška je zabilježena na više lokaliteta, ali tek predstoje istraživanja populacija ove jedinstvene orhideje. U toku je donošenje Akcionog plana radi utvrđivanja rasprostranjenosti, brojnosti i reproduktivnog potencijala kozonoške na prostoru Balkana. Kao i sve orhideje kozonoška je zaštićena biljka u Crnoj Gori. Nalazi se na Aneksima II i IV evropske Direktive o zaštiti prirodnih staništa, divlje flore i faune!

Najveću prijetnju po kozonošku predstavljaju promjene u njenim staništima, jer ova orhideja rijetko cvjeta i razmnožava se samo tokom odgovarajućih vremenskih uslova. Na Balkanu je ugrožena, kao i ostale orhideje, zbog vađenja gomolja koji se suše i melju. Dobijeni prah se koristi za spravljanje napitka – salep. Po narodnom vjerovanju salep ima afrodizijačke moći!

Dr Snežana Vuksanović

Povezani članci