JOŠ JEDNA BRIOLOŠKA PRIČA SA DURMITORA

Može li neko ostati ravnodušan dok stoji na obali Crnog jezera, “pod nogama” Međeda? Od tog pogleda, srce kuca brže i jače, a oči kao da ne stižu da upiju svu ljepotu koja zrači sa ove planine. Nebrojano puta sam bila na Durmitoru, i uvjek sam se u Podgoricu vraćala obuzeta pregrštom novih emocija koje su me tjerale da odmah razmišljam o prilici da se vratim…jer već bih sjutra opet tamo.

Sigurna sam da je ljepota Durmitora trajno ostala i u sjećanju velikog češkog botaničara Josefa Rohlene, koji je u Crnu Goru dolazio šest puta. U knjizi Botaničari i Crna Gora, profesor Vukić Pulević piše da je po jednoj rekonstrukciji Rohlennih itinerera, prvi put došao u našu zemlju polovinom maja 1901. godine. Prema drugoj verziji, Rohlena izvodi prvu ekskurziju u maju 1900., a drugu u julu i avgustu iste godine. Profesor Pulević piše još i da se precizni datumi i potpuna rekonstrukcija putovanja Josefa Rohlene kroz Crnu Goru najbolje mogu utvrditi kroz pregled njegovog herbara koji se čuva u Pragu. I tako, u “potrazi za ovom istinom” bila sam gošća Čarls Univerziteta u Pragu. U njihovom Herbaru tražila sam eksikate mahovina koje je Rohlena sakupio u Crnoj Gori.

Tako sam u pregrštu materijala pronašla odgovor. Pronašla sam jetrenjaču Ptilidium ciliare koju je upravo Rohlena sakupio na Durmitoru, u julu 1900. godine. Danas se zna da ova vrsta živi samo na Durmitorskom masivu.

Mahovine koje je tada sakupio na Durmitoru, Rohlena je ustupio na determinaciju kolegi Janu Vilhelmu. Na osnovu ovog materijala, Vilhelm je opisao 4 infraspecijska taksona nova za nauku i ove rezultate objavio u Pragu 1923.godine, u češkom časopisu Acta Botanica Bohemica.

19.11.2021

Povezani članci