DANAS JE SVJETSKI DAN VODA, 22. mart

Svjetski dan voda obilježava se širom svijeta 22. marta u cilju skretanja pažnje na izuzetnu važnost vode i vodnih resursa. Voda, kao vrlo važan resurs neophodan za život na Zemlji, nažalost, u mnogim zemljama svijeta nije svima dostupna.

Inicijativa za obilježavanje Svetskog dana vode potekla je sa Konferencije Ujedinjenih nacija o životnoj sredini i održivom razvoju, održane 1992. godine u Rio de Žaneiru. Generalna Skupština UN je usvojila rezoluciju kojom je odredila 22.mart svake godine za Svjetski dan vode.

Ove godine Svetski dan voda se obilježava pod sloganom: „Učiniti nevidljivo vidljivim“ i sa posebnim akcentom na važnost podzemnih voda, koje čine skoro 99 procenata tečne slatke vode na planeti. Samo održivim upravljanjem ovim dragocjenim resursom moguće je obezbijediti pitku vodu za buduće generacije, ističu u Koaliciji za vodu i klimu Ujedinjenih nacija.

U Crnoj Gori postoje gotovo sve poznate pojave površinskih i podzemnih voda kao i mnoštvo kraških hidroloških fenomena: more, rijeke, jezera, podzemni vodotoci, velike akumulacije podzemnih voda, sve vrste kraških izvora (vokijski izvori, vrulje, estavele, )

Crna Gora je veoma bogata podzemnim vodama i jedna od rijetkih zemalja svijeta u kojoj se u gradskim naseljima za piće gotovo iskljućivo koriste podzemne vode. Najveća akumulacija ovih voda u šljunkovito-pjeskovitoj sredini glacijalno-fluvijalnog porijekla smještena je u Zetskoj ravnici.

Podzemne akumulacije se prazne preko raznovrsnih izvora, najviše u erozionim bazama rječnih dolina i jezera. Jedana od primjera je estavela Gornjepoljski vir, koji se nalazi u Nikšićkom polju, selu Avtenici. Za nju se smatra da spada u najveće estavele Evrope. Jeseni, zimi i u proljeće radi kao jako vrelo, a ljeti kao ponor. Estavela ima izgled bunarske vrtače, koja kad se ispuni vodom dobija izgled manjeg jezera.

Vera Biberdžić

muzejska savjetnica u Zbirci algi

03.22.2022

Povezani članci