Crvena alga Corallina sp.

Crvena alga Corallina sp. je jedna od najljepših algi u Jadranskom moru, koja svojom ružičastom do tamno ljubičastom bojom uljepšava izgled stijenovite morske obale i podmorja. Karakteriše se člankovitom građom, članci su joj naizmenično, više ili manje, prožeti kalcijum-karbonatom. Tako građen talus veoma je čvrst, ali istovremeno i elastičan. To je osnovna prilagođenost na veliku udarnu snagu morskih talasa, sa kojom je ova alga suočena na svom staništu. Boja talusa varira od ružičaste do tamnoljubičaste.

Krajnji članci su prošireni i poseduju udubljenje sa otvorom na vrhu, u čijoj seunutrašnjosti razvijaju organi za polno razmnožavanje.

Razmnožava se vegetativno djelovima talusa, sporulativno tetrasporama i polnonetipičnom oogamijom.

Pripadnici roda Corallina su bentosne morske alge, naročito rasprostranjene utropskim morima, gde zajedno sa koralima i drugim algama učestvuju u formiranju jedinstvenh biocenoza koralnih grebena, koji su svojom šarolikošću vrlo atraktivni za ronioce. Nalazimo ih samo u čistom i bistrom moru.

Vera Biberdžić

 

Povezani članci