„Zdrave šume donose zdrave ljude“ – MEĐUNARODNI DAN ŠUMA

Generalna skupština Ujedinjenih Nacija je 2012. godine proglasila 21. mart Međunarodnim danom šuma (International Day of Forestes). Tog dana se obilježava i podiže svijest o značaju svih vrsta šuma a sve zemlje se podstiču da preduzmu lokalne, nacionalne i međunarodne napore da organizuju aktivnosti koje uključuju šume i drveće.

Šume su najraznovrsniji ekosistemi na zemlji i faktor su koji utiče na stabilnost svih ostalih ekosistema. Prečišćavaju vazduh, glavna su sredstva za ublažavanje klimatskih promjena, važni su apsorberi CO2 (oko dvije milijarde tona godišnje), dom i sklonište su za 80 % kopnenih životinja, obezbjeđuju mnoge resurse (hranu, ljekove), pružaju zaštitu od erozije, imaju ekonomsku i socijalnu funkciju. Pokrivaju oko 30% kopna na planeti.

Crna Gora se ubraja u jednu od najšumovitijih zemalja Evrope jer skoro 60 % njene teritorije je prekriveno šumama. Gledajući vrijednost šumskih površina, očuvanost, uređenost i raznovrsnost naše šume spadaju među najkvalitetnijim u Evropi.

Temu za svaki Međunarodni dan šuma bira Kolaborativno partnerstvo za šume. Tema ovogodišnjeg obilježavanja ovog dana je „Šume i zdravlje“. Ovim se želi ukazati da šume osim neprocjenjivih ekoloških, ekonomskih i socijalnih dobiti u velikoj mjeri utiču na zdravlje ljudi i smanjuju njihovu izloženost raznim zaraznim bolestima i drugim opasnostima koje dolaze iz prirode. Odnos između šuma i zdravlja je veoma kompleksan i može biti narušen tj. umanjen degradacijom i uništavanjem šuma. Upravo ovogodišnja tema upozorava na čuvanje ovih neprocjenjivih prirodnih resursa, jer „zdrave šume donose zdrave ljude“.

 

Dr Nada Bubanja

21/03/2023

 

Povezani članci