Zbirka ptica

Kustos: Andrej VIZI

Zbirka ptica Prirodnjačkog muzeja Crne Gore obuhvata 175 taksidermijskih preparata sa prostora Crne Gore. Zbirka je nastala na osnovi stare prirodnjačke zbirke Biološkog zavoda i kasnije Zavoda za zaštitu prirode i jedna je od inicijalnih zbirki muzeja. Prosječna starost predmeta u zbirci je oko 30 godina, a čine je uglavnom vodene ptice i grabljivice. U zbirci se ističu četiri preparata kudravog pelikana (Pelecanus crispus), ždrala (Grus grus), droplje (Otis tarda), surog orla (Aquila chrysaetos), crnog orla (Clanga clanga), itd. Glavni izvor predmeta za zbirku ptica su privatne donacije, otkup i nalazi u prirodi. Najveći broj preparata je izradio preparator Miroslav Iličković, zatim Ondrej Vizi, dok trenutni sastav preparatorsko- restauratorskog ateljea čine Alen Tatar, Dubravka Bešić i Brnka Tomović. 

Zbog prirode preparata, zbirka ptica je od svog nastanka izložena propadanju: stara zbirka Biološkog zavoda je najvećim dijelom stradala u zemljotresu 1979. i od tada njeni sačuvani primjerci, kao ni oni novijeg datuma, nijesu adekvatno zbrinuti. Više od polovine inicijalnog broja preparata je uništeno tokom godina neuslovnog skladištenja. Od 1970. do 2006. o zbirci se brine Ondrej Vizi, koji vrši njenu naučnu obradu, formira dokumentaciju, i znatno doprinosi njenom obimu. Od 2006, brigu o zbirci preuzima Andrej Vizi. Tokom 2015. i 2016. godine, zbirka je čuvana u relativno povoljnim uslovima u iznajmljenom prostoru, ali je od početka 2017. godine vraćena u stari depo.

Predmeti iz zbirke ptica su zbog svoje atraktivnosti najviše eksploatisani na izložbama Prirodnjačkog muzeja čineći okosnicu svih izložbi o biodiverzitetu Crne Gore koje su do sada prikazane javnosti. 

Povratak nazad