Svjetski dan zaštite životne sredine (UN) – World Environment Day (UN) – 5 Jun

Ovaj datum su Ujedinjene Nacije ustanovile 1972. godine na Konferenciji o životnoj sredini čovjeka, održanoj u Stokholmu. Dvije godine kasnije (1974) Ujedinjene Nacije su prvi put obilježile ovaj datum sa temom „Samo je jedna Zemlja“, kako bi skrenule pažnju na probleme u očuvanju životne sredine. U to vrijeme primarni problemi su bili zagađenje okeana i mora, prekomjerno uvećanje populacije ljudi na Zemlji, globalno zagrijavanje, krijumčarenje divljih vrsta i neodrživo korišćenje prirodnih dobara (svjedoci smo da su isti problemi i dalje aktuelni).

Svake godine se određuje jedna država domaćin centralnih aktivnosti na obilježavanju ovog dana. Dok je 2019. godine Kina bila domaćin sa temom „Pobijediti zagađenje vazduha“ (Beat Air Pollution), 2020. godine je tema bila „Vrijeme za prirodu“ (Time for Nature), a domaćin Kolumbija uz saradnju Njemačke.

Ove godine tema je „GenerationRestoration”, a domaćin Pakistan u saradnji sa UN Environment Programme (UNEP). Ovom temom najviše pažnje će se posvetiti obnavljanju narušenih ekosistema i procesu resetovanja naših odnosa prema prirodi.

Oko 500 fizičkih i virtuelnih događaja će se, povodom obilježavanja ovog datuma, realizovati širom svijeta. Mapu prijavljenih događaja možete pogledati na: https://www.worldenvironmentday.global/ gdje možete pročitati i više informacija. Više informacija o ovogodišnjem domaćinu možete naći na: https://www.unep.org/news-and-stories/press-release/pakistan-host-world-environment-day-2021

Ako ne možemo, kao pojedinci, da utičemo na podatak da se svakih 3 sekunde na svijetu posiječe šuma površine fudbalskog igrališta, svako od nas može posaditi žbun, drvo makar jednom u životu, a pikavac i ambalažu odložiti u otpad, a ne bacati kroz prozor auta ili stana.

Dr Marko Karaman

Povezani članci