Skadarska zelena žaba Pelophylax shqipericus Hotz, Uzzell, Günther, Tunner, Heppich, 1987

Skadarska žaba je endemična vrsta Balkanskog poluostrva. Naseljava nizijske predjele jugoistočnog dijela Crne Gore i sjeverne i centralne djelove priobalja Albanije. U Crnoj Gori naseljava povoljna priobalna staništa od albanske granice do Buljarice, kao i nizijski jugoistočni dio zemlje – oblasti delte Bojane i Skadarskog jezera. Najnoviji podaci ukazuju da se prostire i u močvarnim dijelovima Bjelopavlićke ravnice.

Skadarska žaba Pelophylax shqipericus (=Rana shqiperica) zvanično je opisana 1987. godine na osnovu primjeraka jedinki iz Virpazara (Hotz i sar. 1987). Pripada grupi zelenih žaba. Tijelo joj je malo do srednje veličine (do 7.5 cm) sa gornje strane svijetlo smeđe ili u različitim nijansama zelene boje, često sa krupnim tamnim mrljama i tankom svijetlom linijom po sredini leđa. Bokovi i unutrašnja strana butina su sumporno-žutim mrljama. Mužjaci u uglovima usta imaju bjeličasto sive do maslinaste vokalne kese (rezonatore).

Parenje se kod skadarske žabe odvija tokom kasnog proleća – kada se i mužjaci najglasnije oglašavaju dugim kvrčećim zvukom. Ženke polažu u vodu grozdove jaja. Po inkubaciji iz jaja se izvaljuju larve (punoglavci) koji poslije par mjeseci metamorfoziraju u juvenilne jedinke.

Ugrožena je vrsta prema kategorizaciji Međunarodne unije za zaštitu prirode –IUCN, zaštićena je nacionalnom legislativom.

Lov skadarske žabe je dozvoljen isključivo u naučno-istraživačke svrhe, nažalost Ilegalni lov (krivolov) je problem koji pogađa sve vrste zelenih žaba, i to direktno utiče na stanje populacije ovih vrsta. Brojnost populacije ove vrste ukazuje na dobar kvalitet vodenih staništa.

Ugroženost skadarske žabe na području Crne Gore, osim velikog antropogenog uticaja na njihova staništa, doprinosi i znatna zastupljenost gljivičnog oboljenja hitridiomikoze, koje se smatra jednim od vodećih uzroka opadanja brojnosti populacije u svijetu, kao i činjenice da su zelene žabe bile izložene višedecenijskom izlovu u komercijalne svrhe.

Postojeći faktori koji ugrožavaju populaciju su: antropogeni faktor-uništavanje staništa, ilegalni lov, zagađenje izazvano razvojem poljoprivrede. Skadarska žaba strada jer stanovništvo ne razlikuje žabe, pa često bude lovljena zajedno sa ostalim vrstama zelenih žaba.

 

Povezani članci