REGIONALNA SARADNJA U OKVIRU „KRATKOROČNE NAUČNE MOBILNOSTI“

Projekat „Kratkoročna naučna mobilnost“, finansiran od strane Ministarstva nauke i tehnološkog razvoja Crne Gore, Prirodnjački muzej je iskoristio za saradnju sa institucijama u regionu.

U radnoj posjeti Departmanu za biologiju u ekologiju u Novom Sadu

Muzejska savjetnica mr Suzana Malidžan je u periodu od 15. do 22. novembra 2023. godine boravila u radnoj posjeti Departmanu za biologiju i ekologiju Prirodno – matematičkog fakulteta u Novom Sadu na poziv profesora dr Anta Vujića. Posjeta je realizovana  u okviru projekta „Kratkoročna naučna mobilnost“, finansiranog od strane Ministarstva nauke Crne Gore, a koje je u pogledu naučno-istraživačkog rada prepoznalo kapacitete stručnog kadra Prirodnjačkog muzeja.

Na Departmanu za biologiju i ekologiju je pohranjena jedna od najobimnijih zbirki osolikih muva (Diptera: Syrphidae) u Evropi, od čega je oko 20.000 primjeraka sakupljenih na različitim lokalitetima u Crnoj Gori, a naročito na području Durmitora i bokokotorskog zaliva. Neki od tih primjeraka su stari i  preko pedeset godina, a za pojedine od tih vrsta čak nema novijih nalaza. Naša kustoskinja je tokom boravka radila na pregledu ovog materijala i determinaciji pojedinih vrsta, što je od značaja i zbog toga što će prikupljeni podaci predstavljati značajan dio njene doktorske disertacije. Tokom posjete ona je bila u prilici da pregleda primjerke nekih rijetkih i endemičnih vrsta, te tipski materijal za pojedine vrste, od kojih su neke bili opisane kao nove za nauku upravo na osnovu materijala sakupljenog u Crnoj Gori.

Kao rezultat dugogodišnje saradnje sa dr Vujićem, a zadnjih godina i sa drugim kolegama sa Departmana, osim doktorskog rada, publikacije nove vrste za nauku (opisane sa Lovćena 2022.godine), u pripremi su još tri naučna rada koja će biti publikovana u narednom periodu, a nadamo se i skorom radu na zajedničkim projektima.

 

 

 

Projekat kratkoročna naučna mobilnost –Prirodnjački muzej Crne Gore i Institut Ruđer Bošković, Zagreb

Zahvaljujući Ministarstvu nauke i tehnološkog razvoja Crne Gore, Mr. Ilinka Ćetković, muzejska savjetnica u Zbirci gljiva, u periodu od 24. 10. do 04. 11. 2023. godine boravila je na Institutu Ruđer Bošković u Zagrebu, u Laboratoriji za biološku raznolikost. Naučni rad u laboratoriji instituta u cjelosti je finansiran od strane Ministarstva nauke i tehnološkog razvoja Crne Gore, kroz program sufinansiranja naučnoistraživačke djelatnosti u 2023. godini.

Saradnja sa renomiranim mikolozima dr. sc. Zdenkom Tkalčecom i dr. sc. Arminom Mešićem omogućila je rješavanje brojnih taksonomskih problema na koje je naišla tokom determinacije sakupljenih uzoraka gljiva.

Program rada u laboratoriji sastojao se iz tri faze:

a.) Revizija i identifikacija znatnog broja uzoraka gljiva sakupljenih na području Crne Gore morfološkim metodama, uz pomoć vrhunski opremljenih istraživačkih svjetlosnih mikroskopa Olympus BX51 i Zeiss Axio Imager.A2, te najnovije naučne literature.

b.) Molekularne analize odabranih uzoraka gljiva iz Crne Gore.

c.) Terenska istraživanja u NP Brijuni i park šumi Maksimir u Zagrebu. Svi uzorci koji su sakupljeni tokom ovih terenskih istraživanja su determinisani i konzervirani, te pohranjeni u zbirci gljiva Prirodnjačkog muzeja Crne Gore.

Rezultati dobijeni ovom naučnoistraživačkom saradnjom biće objavljeni u više naučnih radova.

 

Povezani članci