Prepariranje i kozervacija Glavate morske kornjače (Caretta caretta caretta)

Glavata morska kornjača je vodena, migratorna vrsta koja se odlikuje promjenom staništa tokom životnog ciklusa. Migracije između područja u kojima se odvija ishrana i gniježđenje se mogu odvijati tokom nekoliko godina i na više hiljada kilometara. Istočni dio Mediterana je jedno od gnjezdilišta, a Jadransko more važno stanište ishrane i prezimljavanja mediteranske populacije ove vrste. Ženke mediteranske populacije polažu jaja od maja do septembra. Mladunci se izliježu za mjesec dana. Glavata kornjača je vrsta koja je zakonom zaštićena u Crnoj Gori.

Tri uginule kornjače nakon olujnog vremena nađene su na obali mora u Budvi 28.12.2020. JP Morsko dobro je doniralo Prirodnjačkom muzeju.

Kornjače su donešene u muzej u dosta lošem stanju. Jedinka koja je bila najmanje oštećena namjenjena je da se preparira. Pristupilo se poslu, naravno u posebnoj opremi sa maskama i zaštitnom odijelu. Oklop se morao rezati testerom i to što više ispod stomaka da se kod ponovnog sastavljanja što manje primijeti. Kada se prerezao oklop, trbušni i gornji oklop se očistio i premazao hemikalijama. Zatim se dobro očistila koža od mekanog tkiva i masnoće na nogama, vratu, glavi i ostalim djelovima. Od dobrog čišćenja oklopa i kože i tretiranja hemikalijama, zavisi i trajnost preparata. Model se pravio od debele žice, gipsa, pur pjene itd.

Nakon dva mjeseca, koliko je je koža stajala u rastvoru stipse i soli, navučena je koža na model i sastavljen oklop. Retuši i plombe su urađeni kad se sve dobro osušilo na mjestima gdje je popucala koža. Na kraju se prelakirala akrilnim lakom.

Kornjača će biti postavljena u izložbenom prostoru Prirodnjačkog muzeja u Podgorici.

Branka Tomović

Povezani članci