PREDSTAVA „ZELENA GORA“ PREMIJERNO U KOTORU

Prirodnjački Muzej Crne Gore, kao jedan od pokrovitelja predstave (zajedno sa #MEPG Kulturni Centar “Nikola Djurkovic” Agencija za zaštitu životne sredine Crne Gore  Zavod za hidrometeorologiju i seizmologiju Crne Gore Centar za ekotoksikološka ispitivanja – CETI Nacionalni parkovi Crne Gore / National parks of Montenegro i Eko-fond) sa zadovoljstvom Vas obavještava da će Teatar mladih premijerno izvesti predstavu „Zelena Gora“ u Kulturnom centru u Kotoru, 10. juna.

PREDSTAVA “ZELENA GORA”, koja je i za odrasle, je doprinos razvoju svijesti kod najmlađih o ekologiji i aktivnostima koje doprinose zaštiti našeg prirodnog blaga. Njom se ukazuje na realnost klimatskih promjena, narušavanje biodiverziteta, nagomilavanje otpada, trošenja neobnovljivih energenata.

Povezani članci