Odluka o pokretanju postupka male vrijednosti za nabavku usluga izrade i odrzavanja softvera

12.10.2018
Preuzmi dokumenta:
Povratak nazad