NAUČNA KONFERENCIJA „ZAŠTITA PRIRODE I ŽIVOTNE SREDINE“

U toku je priprema naučne konferencije „Zaštita prirode i životne sredine“ u organizaciji Agencije za zaštitu životne sredine. U pripremi i organizaciji konferencije učestvuje i Prirodnjački muzej Crne Gore kroz učešće Dr Natalije Čađenović i Dr Marka Karamana u Organizacionom odboru. Konferencija se organizuje povodom jubileja 15 godina od osnivanja Agencije. Tokom konferencije, koja će se održati od 20. do 25. septembra, obilježiće se i 32 godine od donošenja Deklaracije o ekološkoj državi.

Mjesto održavanja Konferencije će biti Nacionalni park „Prokletije“, tačnije Plav i Gusinje.

Ovim putem pozivamo biologe, ekologe, zaštitare životne sredine i sve druge kojima je cilj rada očuvanje prirode kroz održivi razvoj da uzmu učešća. Više detalja možete naći na web stranama Agencije za zaštitu životne sredine.

Povezani članci