Najznačajnije izložbe PRIRODNJAČKOG MUZEJA CRNE GORE u periodu od osnivanja do otvaranja prve stalne postavke2014. godine

Prirodnjački muzej se prvi put predstavio javnosti, na IV Sajmu ekologije u Budvi, 1996. godine, izložbom na kojoj je prikazan uglavnom naslijeđeni materijal iz stare Prirodnjačke zbirke.

Počev od te godine, Prirodnjački muzej je tokom narednih 25 godina više od 70 puta prezentovao svoj naučni, stručni rad i aktivnosti raznim samostalnim izložbama, kao i onima koje su priređene u okviru drugih manifestacija i događaja.

Neke od najznačajnijih izložbi Prirodnjačkog muzeja od 1996. do 2014. godine su:

Prva tematska izložba Muzeja u Podgorici, pod nazivom „Pelikani i mi“, otvorena je 1996. godine, a posvećena je ugroženoj vrsti pelikana Skadarskog jezera. Izložba je takođe, gostovala i u Baru.

Druga  tematska izložba,“ Život i so“ organizovana je 2004. u prostorijama „Ulcinjske solane“ u Ulcinju. Na njoj je prikazan rad Solane od 1926. godine, sa pratećim eksponatima i fotografijama biljnog i životinjskog svijeta ovog jedinstvenog močvarnog staništa. Dio izloženih eksponata i fotografija je poklonjen za  formiranje stalne postavke, u okviru Info -centra “Ulcinjske solane“.

Sa ciljem približavanja i uključivanja invalidne i djece ometene u razvoju u proces spoznaje i povezivanja sa prirodom, 2004. godine je u prostorijama škole „1. jun“ u Podgorici, Muzej postavio interaktivnu izložbu pod nazivom „Priroda Crne Gore“.

Takođe, 2004. godine realizovana je izložba fotografija pod nazivom „Oslušnimo šumu“, posvećena šumi, kao jednoj od najsloženijih i najinteresantnijih životnih zajednica. Izložba je gostovala u Baru, Nikšiću i Beranama.

Povodom obilježavanja  deset godina od osnivanja  Prirodnjačkog muzeja, 2005. godine organizovana je izložba pod nazivom “Djeca Podgorice Prirodnjačkom  muzeju na dar” u saradnji sa predškolskim i školskim ustanovama Podgorice. Izložbu su činili dječiji radovi čija je tema bila priroda Crne Gore.

Kao uzvratni poklon djeci koja su 2005. poklonila izložbu svojih radova Prirodnjačkom muzeju, 2008. godine Muzej je priredio izložbu pod nazivom „Prirodnjački muzej Crne Gore djeci Podgorice“, na kojoj  su  izloženi gotovo svi eksponati iz Muzeja koji godinama nisu mogli u cjelosti biti prikazani na jednoj izložbi.

Prva izložba Muzeja koja je gostovala van Crne Gore bila je autorska izložba fotografija Ondreja Vizija, direktora Prirodnjačkog muzeja – „Na digitalnim krilima“. Ovom izložbom je predstavljeno dugogodišnje proučavanje ptica Ondreja Vizija. Izložba je nakon otvaranja u Podgorici, tokom 2007. godine gostovala u četiri  grada u Crnoj Gori (Berane, Rožaje, Bijelo Polje i Plav), kao i u šest  gradova u Srbiji (Bački Petrovac, Beograd, Novi Sad, Subotica, Zrenjanin i Kovin).

Izložba pod nazivom „Od talasa mora do vrhova planina“, u saradnji sa Centrom za kulturu Kotor i Zavodom za biologiju mora, predstavljena je javnosti 2011. godine u Kotoru. Na izložbi je prikazan bogat i raznovrstan biljni i životinjski svijet Crne Gore. Izložbu je pratilo prikazivanje nekoliko naučnih filmova i naučno-popularnih predavanja o prirodi Crne Gore. Ova izložba je 2012. godine gostovala i u Bijelom Polju.

Međunarodni dan muzeja je prvi put obilježen 2012. godine na Cetinju postavljanjem izložbe pod nazivom „Fragmenti prirode“.

Na Jadranskom sajmu u Budvi muzej je učestvovao od 1996. do 2010. godine (Sajam ekologije, 2004; XIII Sajam ekologije, 2007; XIV Sajam ekologije, 2008; XV Sajam ekologije, 2009; XVI Sajam ekologije, 2010) sa izložbama koje su svojom atraktivnošću privlačile veliki broj posjetilaca. Za to je i dobio priznanje Srebrnu plaketu za najbolji izložbeni štand na Sajmu 2008. Muzej je bio i gost na I Sajmu poljoprivrede 2005. godine u Podgorici, sa prigodnom izložbom.

Svake godine, već više od decenije, muzej malim tematskim izložbama daje svoj doprinos u promociji nauke i edukaciji mladih u okviru drugih manifestacija:

“Otvoreni dani nauke”,

“Festival nauke – Noć istraživača”,

“Noć muzeja” itd.

 

 

 

Nakon 20 godina izlaganja svojih eksponata po raznim gradovima I prostorima, PMCG je 2014.godine, ostvario svoju dugogogodišnju težnju postavljanjem stalne izložbe pod imenom „Priroda nas spaja“ u Podgorici. U prostoru od oko 300m2, u instaliranim dioramama predstavljene su sva najznačajnija životna staništa biljnih I životinjskih vrsta Crne Gore, uključujući geološki i paleo-zoološki materijal.

IZLOŽBA “Priroda nas spaja” SE OTVARA  1. jul 2014. Izložba “Priroda nas spaja”  Izložba biodiverziteta Crne Gore stalna izložba

Nakon skoro 20 godina izlaganja eksponata po raznim gradovima i tuđim prostorima, PMCG je 2014.godine ostvario svoju dugogogodišnju težnju da realizuje stalnu izložbenu postavku.  Prva stalna izložba Prirodnjačkog muzeja Crne Gore pod imenom „Priroda nas spaja“ otvorena je 1. jula 2014. godine, a finansirana je sredstvima IPA Adriatic programa Evropske unije u okviru prekograničnog projekta MuseumCultour – Obogatimo kulturni turizam uz pomoć Ministarstva kulture Crne Gore koje je obezbijedilo neophodan prostor u prijatnom ambijentu u naselju Tološi, ulica Vlada Ćetkovića bb.
Prirodnjački muzej Crne Gore je formirao novi i dugo očekivani kulturni, obrazovni i turistički sadržaj u Glavnom gradu. U prostoru od oko 300 m2 postavljena je izložba biološke raznovrsnosti Crne Gore sa 13 tematskih cjelina koje prikazuju njenu floru, faunu i fosile. Koristeći nova saznanja stečena u međusobnim razmjenama studijskih posjeta i tokom zajedničke obuke svih partnera, primijenili smo kombinaciju klasičnog i modernog izlaganja.
Diorame izložbe simuliraju prirodne habitate u kome se mogu vidjeti mnogobrojne vrste životinja i biljaka. Svi predmeti u dioramama potiču iz zbirki Prirodnjačkog muzeja sakupljenih na prostoru Crne Gore i predstavljaju autentično svjedočanstvo o vrijednostima naše prirode.

Pripremljen je i bogat edukativni sadržaj kome sa pristupa ineraktivno, putem panela osjetljivih na dodir. Na izložbi su postavljeni i hologrami, koji kroz igru svjetlosti prikazuju davno nestale prizore praistorijskog života.
Za one koji žele da saznaju više i da kroz zabavu testiraju svoje znanje, pripremili smo i elektronske kvizove i edukativne igrice na Android platformi, koje ćemo ponuditi mlađoj populaciji.

Cilj izložbe „Priroda nas spaja“ je da posjetiocima prenese znanja o prirodi, njenoj vrijednosti i mjestu čovjeka u njoj. Čovjek je neodvojivi dio prirode, i njegova kultura je oblikovana izvornom tradicijom života u prirodnom okruženju. Zato je izložba i nazvana „Priroda nas spaja“, jer su prirodne osobenosti ovog podneblja zajedničke za sve zemlje jadranske regije, stvarajući jednake veze čovjeka i prirode.

 

 

 

“Najljepša je Crna Gora”,izložba fotografija učenika osnovnih škola iz Crne Gore, 2016, Podgorica.

Tokom 2017 godine relizovana je izložba „Posebna je Crna Gora“ koja je pored Podgorice gostovala u Nikšiću i na Cetinju, a tokom 2018 u Petnjici, Bijelom Polju i Beranama. U okviru izložbe je prikazan dio bogatih zbirki muzeja sa posebnim akcentomna endemične, zaštićene, rijetke i reliktne biljne i životinjske vrsteCrne Gore, kao i dio njenog geodiverziteta, sa fokusom na rude koje su imale veoma značajnu ulogu u ekonomskom razvoju Crne Gore.

Izložba „Priroda na poštanskim markama” postavljena je 2017. godine u Podgorici I prezentovala je bogatu filatelističku kolekciju sa motivima prirode iz cijelog svijeta.

i“PrirodaCrne Gore napoštanskimmarkama”postavljenesu2017godine uPodgorici. Na prvoj se prikazanafilatelističkekolekcijesamotivimaprirodeizcijelogsvijetauzpatećeeksponate, a nadrugojizdanjamarkiPošteCrne Gore od 2005 do 2017 godinesamotivomprirode.

Multimedijalna projekcija„Kad eksponati ožive“ I izložba, realizovana je 2017. u Podgorici, na otvorenom prostoru, u dvorištu muzeja.

 

Pored ovoga, muzej je bio učesik na brojnim manifestacijama i događajima (Sajam ekologije, Noć muzeja, Otvoreni dani nauke,Dani evropske baštine, Festival nauke – Noć istraživača) na kojima je je prezentovao svoj rad putem brojnih temastih izložbi. Neke od njih su:

“Muzejske zbirke povezuju”,Noć muzeja, 2014., Podgorica.

„Izložba o izložbi & Crna Gora u doba mezozoika“.Otvoreni dani nauke, 2015, Podgorica.

“Kamen krije znanje”, izložba posvećena radu I djelu Dr Dušana Dragovića, geologa Otvoreni dani nauke 2016, Podgorica.

“Inspiracija”, Otvoreni dani nauke 2016, Mojkovac.

„Baština naših planina“, Dani evropske baštine, 2017, Podgorica.

„Vodena čarolija“,Otvoreni dani nauke,2018 Podgorica, Noć muzeja, 2018, Kotor.

„Kad priroda priča“,Noć muzeja, 2019, Podgorica.

“Šta krije priroda-detalji koje ne vidimo”, Festival nauke – Noć istraživača 2020., Podgorica.

 

 

Muzej se zahvaljuje svim partnerima, sponzorima I podršci koji su pomogli da se ove izložbe realizuju.( Ministarstvo kulture, Ministarstvo nauke, Ministarstvo održivog razvoja I turizma, Savjet Evrope, Evropska komisija,Muzeji i galerije Crne Gore, Centri za kulturu opštine Kotor, Nikšić, Cetinje, Mojkovac, Berane, BijeloPolje, Bar, Petnjica, Jadranski sajam Budva,Udruženi istraživački centar,  NVO DIV iGrupo Cultural Argentine, Institut za biologiju mora Kotor, Fondacija “Petrović-Njegoš”, NVO Prona, Pošta Crne Gore—

GOSTUJUĆE IZLOŽBE

  • Znamenite biljke slovenačkih planina, izložba fotografija autora: Boštjan Surina I Željka Modrić Surina; projekat sa Prirodnjačkim muzejem iz Rijeke (Hrvatska), finansiran od strane Ambasade Republike Slovenije u Crnoj Gori,2016. god., Kolašin; 2016., Podgorica.
  • Vilini konjici, dragulji iz dva svijeta, izložba fotografija autora: Slavka Polaka; projekat sa Notranjskim muzejem iz Postojne (Slovenija) I Polimskim muzejom iz Berana,2017. godine, Berane.

Povezani članci