"Dinosaurusi: Džinovi Patagonije“ u Crnoj Gori

Poster

Tokom 2015. godine Prirodnjački muzej Crne Gore imao je čast da postavkom pod nazivom "Crna Gora u doba dinosaurusa" bude dio izložbe “Dinosaurusi: Džinovi Patagonije”, jedne od najspektakularnijih putujućih izložbi na svijetu o dinosaurusima, vlasnika i autora GrupoCultural iz Argentine. Izložba je bila postavljena u periodu od 01.06 - 31.08.2015. godine, u halama Jadranskog sajma u Budvi na površini od 1200 m2, u specijalno pripremljenim izložbenim uslovima. Izložbu je otvorila ministarka Ministarstva nauke, prof. dr Sanja Vlahović. Organizatori izložbe bili su NVO DIV i GrupoCultural iz Argentine.

„Dinosaurusi: Džinovi Patagonije“, kao atraktivna, ekskluzivna, edukativna izložba bila je izuzetno prihvaćena i posjećena u svim gradovima u kojima je bila organizovana - od Sjeverne Amerike do Evrope, ovu izložbu je vidjelo oko 1.500.000 ljudi (sajt vlasnika izložbe: http://www.grupocultural.org/Welcome.html). 

Izložba „Dinosaurusi: Džinovi Patagonije“ je priča o dinosaurusima čiji su fosili pronađeni na više od 30 lokaliteta, u provinciji Neuken koja se nalazi na sjeveru Patagonije (Argentina). Ekskluzivan nalaz predstavljala je ogromna kandža na zglobljenom prednjem ekstremitetu grabljivca Megaraptor namunhuaiqui. Ova kandža je jedno od najspektakularnijih paleontoloških otkrića. Ne manje značajan nalaz predstavlja skelet biljojeda Rebbachisaurus tessonei (ovaj dinosaurus je bio dugačak oko 17 metara) koji je pronađen u jezeru Ezekilj Ramos Meksija. Ovim nalazom je potvrđena činjenica da su se u stomaku dinosaurusa nalazili gastroliti – kamenje koje je služilo za mrvljenje biljne hrane. Među džinovima na ovoj izložbi izdvajao se Giganotosaurus carolinii - najveći kopneni mesojed (bio je dugačak oko 14 m, težak oko 8 tona). Poslednjih godina, u Patagoniji su pronađena velika polja sa hiljadama jaja dinosaurusa i njihovih gnijezda. Neke rekonstrukcije ovakvih gnijezda mogle su se vidjeti na izložbi.

Izložbu o dinosaurusima pratile su projekcije dokumentarnih filmova koji su snimljeni tokom iskopavanja ostataka dinosaurusa, kao i kratki animirani filmovi čija je tematika zaokupirana rekonstrukcijom njihovog života. Interaktivne i zabavne stanice poput "paleonološkog nalazišta za male istraživače", "butna kost", kompjuterske stanice, crtaona i drugo, bila su omiljena mjesta naših najmlađih posjetilaca. 

“Crna Gora u doba dinosaurusa”, postavka Priordnjačkog muzeja Crne Gore

Tokom priprema za realizaciju izložbe “Dinosaurusi: Džinovi Patagonije”, autori i partneri iz Argentine izrazili su želju za saradnjom sa Prirodnjačkim muzejom Crne Gore. Njihova ideja se odnosila na gostovanje Muzeja izložbom kojom bi se skrenula pažnja na paleontološko blago sa prostora Crne Gore, iz perioda mezozoika. Na ovaj način, na ovoj izložbi data je prilika i domaćim naučnicima i istraživačima da prezentuju rezultate sopstvenog naučnoistraživačkog rada.

Izložbu Prirodnjačkog muzeja pod nazivom „Crna Gora u doba dinosaurusa“ činili su originalni fosili, u najvećem broju morskih organizama koji su živjeli na teritoriji Crne Gore prije više od 200 miliona godina. U najvećem broju bili su izloženi fosili morskih beskičmenjaka (fosili školjki, puževa, amonita, korala...), kao i bijeli i crveni boksiti pronađeni u stijenama mezozojske starosti.

Projekat u okviru kojeg je organizovana izložba "Dinosaurusi: Džinovi Patagonije" obuhvatio je brojne sadržaje koji se prepliću i dopunjavaju i na specifičan način upotpunjuju sliku o vremenskom periodu koji je tokom 4,5 milijardi godina duge istorije planete Zemlje ostavio velike tragove. Postavka izložbe “Dinosaurusi: Džinovi Patagonije” kroz brojne sadržaje posjetiocima je približila i prezentovala evoluciju i istoriju naše Planete, geološka doba, ekološke uslove i staništa, sa akcentom na prirodni ambijent i uslove u kojima su živjeli dinosaurusi i njihovi savremenici, kao i razloge njihovog nestanka sa Zemlje. Na specifičan način posjetioci ove izložbe upoznali su se sa činjenicom da je ekološka ravnoteža koja omogućava život, krhka, i da će posledice njenog narušavanja, ko god ih izazvao, promijeniti život na Zemlji.

U saradnji sa Ministarstvom prosvjete Crne Gore animirane su sve osnovne škole sa teritorije naše države na način što je raspisan literarni i likovni konkurs na temu “U zemlji dinosaurusa”. Tema koja je zadata djeci veoma malo je prisutna u programima obrazovanja crnogorskih osnovaca. Stoga je ovaj konkurs inicirao dodatne napore učenika i njihovih mentora da prošire znanja iz oblasti prirodnih nauka radi kvalitetne realizacije postavljenog zadatka. Pozivu su se odazvalo preko 50 osnovnih škola iz gotovo svih opština u Crnoj Gori. Odabir nagrađenih radova obavile su dvije stručne komisije.

Izložbu "Dinosaurusi: Džinovi Patagonije" u Budvi, tokom juna mjeseca posjetilo je oko 9.000, a do kraja, skoro 25 000 posjetilaca. 

Ovaj projekat podržali su: Ministarstvo nauke, Ministarstvo kulture, Ministarstvo prosvjete i Ministarstvo održivog razvoja i turizma, brojne javne ustanove i privatne firme.

Povratak nazad