Izložba "Priroda na poštanskim markama"

Poster

Poštanska marka je potvrda da je pošiljalac platio prenos svoje pošiljke. Prije upotrebe poštanskih maraka plaćanje prenosa se potvrđivalo žigovima i pečatima. Prvu zvaničnu poštansku marku uvela je u upotrebu Velika Britanija u maju 1840. godine.


Prva poštanska marka u Crnoj Gori objavljena je 1874. godine i na njoj je prikazan lik knjaza Nikole Prvog. Koštala je dva tadašnja crnogorska novčića.

Filatelija je hobi, ali kao i numizmatika, prilično skup hobi za one koji se ozbiljno njome bave. Poštanske marke su, zbog svoje ljepote i tematske raznolikosti, postale zanimljive kolekcionarima – filatelistima od samog početka objavljivanja. Prva organizovana grupa kolekcionara poštanskih maraka sastala se u Londonu 1863. i tu godinu uzimamo kao početak filatelije.
Prve poštanske marke gotovo svih država prikazivale su lik vladara. Na prvoj poštanskoj marki, koju je izdala Velika Britanija, prikazan je profil kraljice Viktorije. Britanci su smatrali da je to sasvim dovoljno za raspoznavanje države porijekla marke, tako da je Velika Britanija jedina zemlja koja ni danas neupisuje naziv države na svojim markama. Na svakoj marki je danas u uglu umanjen jednobojni profil glave kraljice.
Procijenjuje se da je do danas u cijelom svijetu publikovano oko 500.000 različitih poštanskih maraka. Teme su raznovrsne - likovi vladara, znamenitih ličnosti iz politike, kulture, sporta, do tema koje obuhvataju ljudske djelatnosti, istraživanje svemira, poljoprivredu, automobilizam i td.


Za ovu priliku smo, udruženo Prirodnjački muzej Crne Gore, Društvo filatelista Podgorice i Pošta Crne Gore, pod pokroviteljstvom Ministarstva održivog razvoja i turizma, a uz pomoć Fondacije Petrović Njegoš, napravilimali izbor poštanskih maraka iz cijelog svijeta koje kao temu imaju prirodu, bilo kao pejzaž, bilo da su posvećene nekoj vrsti flore, faune ili fungije. U taj izbor uključujemo i poštanske marke koje je izdala Pošta Crne Gore od 2005. do danas, a koje su takođe posvećene prirodi. Osim prepoznatljivih pejzaža, otkrićete i vrste koje su ugrožene uticajem čovjeka i koje su zato zaštićene domaćim i međunarodnim zakonodavstvom.
Nadamo se da ćete obilaskom izložbe saznati dosta zanimljivih činjenica o živom svijetu, ne samo u Crnoj Gori, već i sa egzotičnih, tropskih i ledenih, polarnih predjela.


Autori

Izložba "Priroda na poštanskim markama"
Povratak nazad