INSEKTI – PO KOME SAM DOBIO IME?

Još od kada je poznati švedski naučnik, Karl Line (Carl Linnaeus) u 18. vijeku uveo binominalnu nomenklaturu, svaka vrsta ima svoje „ime i prezime“ koje se sastoji od naziva roda i naziva vrste. Ako uz ime neke vrste vidite skraćenicu L., znajte da je upravo Karl Line dao to ime vrsti, baš kao što je dao i ljudskoj vrsti naziv Homo sapiens.

Prvobitna ideja, a koje se i danas brojni naučnici pridržavaju, jeste da se vrsti ime dodjeljuje po nekoj karakterističnoj morfološkoj oznaci. Jedan od takvih primjera je i naziv vrste koja je u narodu poznata kao bubamara, dok je njen latinski naziv Coccinella septempunctata. Naziv roda Coccinella potiče od latinskog naziva „coccineus“ što znači skarletan i ukazuje na dominantnu crvenkastu obojenost ovih bubica, dok naziv „septempunctata“ u prevodu znači „sedmotačkasta“ –  zbog sedam crnih tačkica na njihovim crvenim pokrilcima.

 

 

Tako su tačkice i jednom vilinom konjicu donijele ime Libellula quadrimaculata. Ono „quadrimaculata“ sugeriše na postojanje po jedne tamne mrlje na središnjem dijelu svakog krila.

Svima poznata bubazlata – Cetonia aurata je ime dobila po metalik zlatno – zelenoj obojenosti tijela (aureus = zlatan). Nebrojeno je ovakvih primjera u svijetu insekata, ali i ostalih organizama.

Međutim, neke vrste su ime dobile po nekim geografskim područjima (državama, planinama, oblastima itd). To je obično slučaj kada je vrsta zabilježena samo na tom području, pa tako među osolikim muvama imamo nazive: Cheilosia balkana, Eumerus montenegrinus, Riponnensia morini (po Morinju – tipski lokalitet), Chrysotoxum montanum, Chrysogaster mediterraneus, Merodon adriaticus itd.

 

Nije rijedak slučaj ni da se imena vrstama daju i po nekoj osobi, najčešće kao omaž nekom naučniku. Jedna vrsta osolike muve je dobila ime po uveženom profesoru Vujiću (Cheilosia vujici), Brachyopa panzeri po naučniku Panzer-u iz 18. vijeka (a ne po oklopnom tenku), Callicera macquarti po naučniku Macquart-u iz 19. vijeka, dok je po sirfidologu Claussenu čitav rod dobio naziv Claussenia (vrsta Claussenia hispanica). Kroz istoriju povremeno, a nešto češće u novije vrijeme, vrste dobijaju imena i po nekoj dragoj osobi (članu porodice, prijatelju ili partneru) ili čak nekom popularnom umjetniku, sportisti itd.

MSc Suzana Malidžan

Povezani članci