POSEBNA JE CRNA GORA

08.08.2018
POSEBNA JE CRNA GORA

Raznovrsnost predjela, podloge, klimatskih uslova, kao i sama pozicija Crne Gore a Balkanskom poluostrvu, uslovili su nastanak geoloskog i bioloskog diverziteta sa veoma visokim vrijednostima, sto Crnu Goru cini posebnom i jedinstvenom. Crna Gora po intezitetu geoloskih fenomena i raznolikosti zivog svijeta u odnosu na ukupnu povrsinu, zauzima prvo mjesto u Evropi. Bogastvo zivog svijeta odlikuje stepen endemizma, reliktnosti kao i prisustvo vrsta cije se rasprostranjenje zavrsava u granicama Crne Gore.

 

PLAKAT PETNJICA

Go back