Edukacija

U Gradskoj kući u Nikšiću od 11h do 13.15h, kustosi Prirodnjačkog muzeja Crne Gore održaće tri predavanja.

Predavanja se održavaju u okviru izložbe „Posebna je Crna Gora“, a ulaz je slobodan.

Raspored predavanja:

11h: „Crna Gora amfibijski raj“- kustos dr Natalija Čađenović
11.45h: „150 godina istraživanja pelikana u Crnoj Gori“ - kustos mr Andrej Vizi

12.30h: „Smaragdni borci“ - kustos dr Snežana Vuksanović

Organizatori ovog događaja su Prirodnjački muzej Crne Gore i JU Narodna biblioteka „Njegoš“ Nikšić.

Događaj se održava u okviru Programa podrške razvoju kulture u Nikšiću.

Read more...

U okviru izložbe „Posebna je Crna Gora“, održana su interesantna tematska predavanja:


17.02.2017. godine održano je predavanje o gljivama pod nazivom „Šumsko meso“. Ovom prezentacijom prikazane su osnovne karakteristike gljiva, njihova građa i podjela. Najveći dio prezentacije baziran je na sličnostima i razlikama između jestivih i otrovnih gljiva koje rastu na našim prostorima. Predavanje je održala Mr Ilinka Ćetković – muzejski savjetnik u zbirci gljiva, a istom su prisustvovali učenici II razreda Cetinjske gimnazije, sa profesorom biologije Petrom Špadijerom.

Read more...

 

Muzej se danas označava kao mjesto doživljaja, proučavanja, edukacije i zabave. Edukacija u muzejima postoji od kada postoje muzeji.

Uvođenjem pedagogije u muzejsku struku, 1922. godine, stavljen je veći naglasak na važnost organizovane i sadržajno sprovođene edukacije u muzejima, sa ciljem otvaranja muzeja za sve posjetioce, posebno za one najmlađe. Edukacija u muzeju je od ključne važnosti za opstanak istog. Jedna od osnovnih funkcije muzeja je da doprinose učenju i obrazovanju posjetilaca, pored njegovog ličnog doživljaja muzeja.
Muzeji predstavljaju mjesto komunikacije posjetioca i predmeta izložbe.
Kroz muzejsko posredovanje i edukaciju posjetiocu se približavaju sadržaji, postiče se zainteresovanost i potreba za otvaranjem novih vidika. Na taj način se posjetioci dovode u situaciju da na različite načine profitiraju od muzeja i njegovih sadržaja kako bi sami mogli iskoristiti muzej kao skladište znanja, ali i kao mjesto doživljaja.
Pored ovoga kroz edukaciju se i podstiče zajednički rad muzeja i posjetioca u cilju njihovog uključivanja u organizaciji i realizaciji kako samostalnih tako i zajedničkih izložbi, radionica, programa i projekata.
U dosadašnjem radu Prirodnjački muzej je značajno mjesto poklanja edukaciji posjetioca, posebno djeci predškolskog i školskog uzrasta.
Tokom 20 godina rada muzej je organizovao preko 30 tematskih izložbi koje su prvenstveno bile namjenjene najmlađima.
Poseban dio u okviru ovih izložbi posvećen edukaciji djece muzej je ostvario kroz zajednički rad sa izložbom „Priroda Crne Gore“, u Školi za hendikepiranu i invalidnu djecu iz Podgorice, gdje su učenici kroz niz edukativnih tehnika (dodirivanje eksponata, priče i sl.) doživjeli i upoznali prirodu Crne Gore.
Na izložbi „Djeca Podgorice kao dar Prirodnjačkom muzeju“ , takođe je ostvaren program saradnje sa 5 predškolskih i 10 osnovnih škola iz Crne Gore, gdje su djeca kroz preko 250 likovnih radova na temu prirode dala svoj utisak o onome što su naučili i vidjeli u muzeju.
Muzej već godinama organizuje manifestaciju Noć muzeja i Festival nauke- Noć istraživača, na kojoj se prezentuje materijal iz zbirki muzeja – posmatranje pod mikroskopom i lupom, izrada preparata, organizuju kvizovi i slična takmičenja.

Čeda Ivanović, MSc.

Read more...