Da li ptice mogu da prenose korona virus?

Najkraće rečeno, mogu.

Ali u teoriji. Patke, guske, labudovi, zatim galebovi i pelikani su prirodni rezervoari više sojeva korona virusa. Nedavna studija je pokazala da su ovi virusi rasprostranjeni u ptičjim populacijama širom svijeta.

Otkako su se pojavili prije 8000 godina do danas, korona virusi su se razvijali u svojim prirodnim nosiocima: pticama, slijepim miševima, mačkama, svinjama, miševima, govedima i naravno – ljudima. Ljudska populacija je prirodni nosilac npr. alfa korona virusa sa oznakom HCoV-229E koji izaziva običnu prehladu. Međutim, beta soj sa oznakom SARS CoV CFB je izazvao paniku kad je prije 17 godina u Kini usmrtio 774 osobe. Prema dosadašnjoj nomenklaturi, alfa i beta sojevi uglavnom vode porijeklo od sisara, dok su gama i delta sojevi nađeni kod ptica. A onda se pojavio Covid19.

Ljudi i toplokrvne životinje dijele mnoge sličnosti imunog sistema. Većina životinjskih virusa napada ograničeni broj srodnih vrsta, ali ima i virusa koji mogu da “preskaču” sa vrste na vrstu. Oni imaju potencijal da izmijene svoju strukturu da bi se prilagodili novom domaćinu. Takav je i novi korona virus SARS-CoV19, koji kod čovjeka može da izazove fatalnu upalu pluća.

Ovaj korona virus za sada ima čak 8 radnih varijanti koje su predmet aktuelnih istraživanja.

Uprkos kontroverzama o porijeklu virusa, trenutna pandemija nije ništa neobično ako se uzme u obzir sama priroda virusa i njegov potencijal za osvajanje najpovoljnijeg, najbrojnijeg i najpristupačnijeg domaćina – a to je u ovom slučaju čovjek.

Na kraju: iako su široko rasprostranjene i mogu da budu nosioci, ptice ne predstavljaju realnu opasnost u širenju Covid-19 virusa. Tu ulogu danas najefikasnije obavlja ljudska populacija.

Mr Andrej Vizi

Povezani članci