Aktuelnosti

Izložba “Posebna je Crna Gora” koju organizije JU Prirodnjački muzej Crne Gore u saradnji sa JU Muzeji i galerije Nikšić, biće otvorena 7. aprila u 19h u galeriji Nikola I u Nikšiću. Postavka će trajati od 7. aprila do 7. Maja 2017. godine.
Osim prezentacije muzejskih primjeraka iz bogatih zbirki Prirodnjačkog muzeja u sklopu izložbe biće održana tematska predavanja 11., 13., 18., 21. i 26. aprila, u periodu od 11 do 12:30h u prostorijama JU Narodna biblioteka Njegoš (Gradska kuća). Raspored predavanja možete preuzeti ovdje.
Prirodnjačkom izložbom koja je svojevrsna spona prirode sa kulturom, naukom, obrazovanjem pa čak i ekonomijom, biće dočarana posebnost Crne Gore kroz njeno jedinstveno bogatsvo bio i geodiverziteta. Poseban akcenat je stavljen na rijetke, endemične i reliktne vrste, što će nadamo se izazvati naročitu pažnju publike i doprinijeti podizanju svijesti o posebnosti naše države i značaju njenog očuvanja. Na izložbi će biti prezentovano i rudno bogatstvo naše zemlje sa posebnim akcentom na one koje su imale veoma značajnu ulogu u ekonomskom razvoju Crne Gore.

Pročitaj više

Na Cetinju, 14.03.2017. u sali Ministarstva kulture u 19h biće premijerno prikazan film "U šetnji s prirodnjacima" koji je Prirodnjački muzej realizovao povodom 10 godina obnove crnogorske nezvisnosti.

Film predstavlja kratko svjedočanstvo o istraživačkom radu Prirodnjačkog muzeja i u potpunosti je baziran na materijalima koje su prikupili kustosi muzeja. Tehnička obrada je takođe realizovana u amaterskoj produkciji Prirodnjačkog muzeja.

Ekspanzija digitalnih tehnologija koja je obilježila posljednju deceniju nije zaobišla ni Prirodnjački muzej: elektronska dokumentacija terenskih istraživanja u vidu kartografije, fotografije i videa je pretočena u edukativnu i promotivnu emisiju, koja predstavlja dio napora muzeja da stvori novi, moderan i interaktivan muzejski proizvod, i time doprinese ukupnoj kulturnoj i eduktivnoj ponudi Crne Gore.

Montažu filma potpisuje Balša Gobović, dok su autori teksta kustosi dr Snežana Vuksanović i mr Andrej Vizi. Naracija je povjerena Dragoljubu Iliću.

Dobrodošli!

Pročitaj više

15.02.2017. godine je u Ministarstvu kulture otvorena prirodnjačka izložba “Posebna je Crna Gora”, u organizaciji Ministarstva kulture i Prirodnjačkog muzeja Crne Gore.

Izložbu je otvorio prof. mr Janko Ljumović, ministar kulture. Ministar Ljumović je u svom obraćanju rekao: “Dio bogatog muzejskog materijala koncipiran kroz izložbu “Posebna je Crna Gora” probudiće interesovanja publike da otkriva posebnosti Crne Gore, njenu prirodnu raznolikost i jedinstvenost. Vjerujem da će inicirati nove obrazovne prakse, koje bi trebalo da budu kreirane kao spoj politika u obrazovanju, nauci i kulturi.”

Govoreći o ulozi i značaju Prirodnjačkog muzeja ministar Ljumović je rekao da on “svojom djelatnošću nameće spoj prirode, nauke i kulture kao imperativ, čime nedvosmileno ukazuje da moderan pristup muzeologiji podrazumijeva rušenje tradicionalnih granica između ovih oblasti.”

Na otvaranju je govorila i dr Lidija Polović, direktorica Prirodnjačkog muzeja, koja je predstavila izloženu postavku, ali i upoznala prisutne sa glavnim ciljevima u radu Perirodnjačkog muzeja. “Organizacija ove izložbe, samo je prva u nizu aktivnosti koje Prirodnjački muzej ima u svom Planu rada za 2017. godinu, koji bi trebao rezultirati afirmacijom ove institucije, te zauzimanjem mjesta koje joj pripada u crnogorskom društvu. Ministarstvo kulture i Vlada Crne Gore snažno su podržali novi pristup u radu kojim Prirodnjački Muzej želi ostvariti zacrtrane ciljeve. U nastupajućem periodu Muzej mora više raditi na obogaćivanju muzejskih zbirki, organizaciji izložbi koje će biti prezentovane u gradovima širom Crnom Gore.” navela je direktorica Polović.

Dio izložbe u Ministarstvu kulture je i rad slikarke Tijane Gordić, "Gorska bašta", 24 slike malog formata, u tehnici akrilik na platnu.

U okviru izložbe će biti organizovana edukativna, tematska predavanja kustosa Prirodnjačkog muzeja, namijenjena učenicima osnovnih i srednjih škola, ali i drugim pojednicima koje interesuje raznovrsno prirodno bogatstvo Crne Gore.

U okviru izložbe “Posebna je Crna Gora” prikazan je dio bogatih zbirki Prirodnjačkog muzeja. Poseban akcenat je na endemičnim i rijetkim vrstama koje koje predstavljaju simbole Crne Gore. Na izložbi su prvi put predstavljene rude i minerali, kao dio su vrijedne zbirke, koja je od nedavno našla svoje mjesto u Prirodnjačkom muzeju.

Izložba je otvorena do 15.marta.

Pročitaj više

Posebna je Crna Gora

srijeda - 15 februar, 2017

Prirodnjačka izložba “Posebna je Crna Gora”, koju organizuju Ministarstvo kulture i Prirodnjački muzej Crne Gore biće otvorena sjutra, 15. februara 2017. godine u 18 sati, u Ministarstvu kulture na Cetinju.

Posebnost Crne Gore, te jedinstveno bogatsvo biodiverziteta na tako malom geografskom području, u izložbi će biti posebno naglašeno isticanjem rijetkih, endemičnih i reliktnih vrsta u svim zbirkama. Na izložbi će premijerno biti izložena kolekcija ruda koje su registrovane na brojnim lokalitetima širom Crne Gore, a od kojih su neke imale važnu ulogu u ekonomskom razvoju Crne Gore.

Izložbom su osim prezentacije muzejskog materijala u trajanju od 30 dana, predviđena i održavanja posebnih tematskih predavanja kustosa Prirodnjačkog muzeja, a planirano je i gostujuće predavanje eminentnog stručnjaka iz oblasti herpetologije, dr Katarine Ljubisavljević. Raspored predavanja možete preuzeti ovdje.

Kulturna baština je jedan od važnijih identitetskih obilježja države, a u prirodnjačkim izložbama se prepliću vrijednosti kulturne i prirodne baštine koji su neraskidivo vezani. Crna Gora predstavlja jedno od najbogatijih područja u Evropi u pogledu bogatstva bio i geo-diverziteta, što je posljedica njenog jedinstvenog geografskog položaja i geomorfološke strukture.

Izložbu će otvoriti prof. mr Janko Ljumović, ministar kulture, a na otvaranju će govoriti i dr Lidija Polović, direktorica Prirodnjačkog muzeja.

Pročitaj više

Zimsko brojanje ptica 2017.

subota - 14 januar, 2017

Ovih dana je u svijetu u toku je zimsko prebrojavanje vodenih ptica, poznato i kao IWC (International Waterfowl Census). U okviru ovog programa, koji se u Crnoj Gori sprovodi već 28 godina, tim ornitologa i volontera iz različitih ustanova i organizacija obavlja prebrojavanje vodenih ptica na svim značajnim lokalitetima u Crnoj Gori.

Zima 2017. je donijela veoma niske temperature, koje su uzrokovale zamrzavanje gotovo svih jezera i akumulacija na našoj teritoriji. Tako je bilo i na dva najvažnija ptičja lokaliteta: Skadarskom jezeru i Ulcinjskoj solani, koji su u trenutku prebrojavanja bili više od tri četvrtine zamrznuti. U ovakvim okolnostima, vodene selice nemaju uslova za ishranu i boravak, već su primorane da traže alternativne lokalitete. Kao rezultat, brojnost ptica je višestruko manja u odnosu na prethodne godine. U toku je prikupljanje i obrada podataka.

Dramatične slike ptica zarobljenih u ledu su zabilježene u čitavoj jugoistočnoj Evropi. Na nevelikim površinama koje nijesu zamrzle, npr. na ušćima pritoka i kanalima sa tekućom vodom, došlo je do masovne koncentracije preostalih ptica. U pojedinim zemljama su nesavjesni lovci iskoristili priliku da desetkuju bespomoćne ptice. Međunarodne organizacije Wetlands International i AEWA su zato uputile apel vladama svih zemalja regiona pogođenih niskim temperaturama da uvedu privremenu zabranu lova: 

http://www.unep-aewa.org/en/news/extreme-weather-aewa-parties-requested-take-emergency-measures

https://europe.wetlands.org/news/wintering-waterbirds-caught-harsh-weather-southeastern-europe

 

  

Pročitaj više