Aktuelnosti

PRIRODNJAČKI MUZEJ CRNE GORE u saradnji sa EVROPSKIM KOMITETOM ZA KONZERVACIONU BRIOLOGIJU (ECCB) organizuje 9-tu Konferenciju Evropskog komiteta za konzervacionu briologiju pod nazivom "Konzervacija mahovina – U susret novoj Crvenoj listi mahovina Evrope".

Konferencija će se održati od 26-29. aprila 2016. godine u Bečićima (Budva).

Na konferenciji će biti zastupljene teme koje se tiču očuvanja mahovina u Evropi, uključujući i pitanja Crvenih lista, važnih brioloških staništa (Important Bryophyte Areas), ekologije i staništa ugroženih vrsta, in situ i ex situ konzervaciju mahovina, itd.

U okviru konferencije održaće se dvije ekskurzije radi upoznavanja najvrijednijih prirodnih odlika Crne Gore, sa akcentom na reprezentativna briološka staništa i vrste.

Poziv za učešće upućen je briolozima iz cijelog svijeta.

Više o konferenciji na sajtu

http://www.eccb-bryo9-prmuzej.me/

 

Pročitaj više

Stigli prvi mladunci pelikana

srijeda - 23 mart, 2016

Pelikani na Skadarskom jezeru su dobili prinove! Ukupno osam mladunaca se zasad izleglo na plovećoj platformi. Zahvaljujući sistemu video nadzora, mogli smo da pratimo sve što se dešavalo od početka gniježđenja. Bilo je dosta razloga za zabrinutost, jer je u nekoliko navrata nevrijeme prijetilo da uništi koloniju, a bilo je i štete usljed uznemiravanja, jer su preplašene ptice u dva navrata napustile gnijezda ostavivši ih na nemilost hladnom vremenu, kiši i grabljivcima - pretpostavlja se da je zbog toga desetak jaja propalo. Ipak, sa poboljšanjem vremena, kao i sa pojačanim nadzorom čuvarske službe, očekuje se uspješan nastavak sezone za pelikana na Skadarskom jezeru. 

Pročitaj više

Zimsko brojanje ptica 2016.
U Crnoj Gori je završeno 19. brojanje zimskih populacija vodenih ptica, međunarodni projekat kome se Crna Gora priključila 1991. godine. Ove godine se navršava jubilarnih 50 godina od nastanka ovog programa, kojim koordiniše organizacija Wetlands International, sa sjedištem u Wageningenu, Holandija http://www.wetlands.org/GetInvolved/IWC50Letsmakeitcount/tabid/3477/Default.aspx
Ove godine u Crnoj Gori je obavljeno brojanje na 9 vodenih staništa: Skadarskom jezeru, Ulcinjskoj solani, delti Bojane, Šaskom jezeru, Tivatskim solilima, Slanom jezeru, Krupačkom jezeru, rijeci Zeti i Plavskom jezeru. U brojanju su učestvovali Ondrej Vizi i Andrej Vizi iz Prirodnjačkog muzeja, Nela Vešović Dubak iz JP Nacionalni parkovi CG, Darko Saveljić, Aleksandar Perović, Bojan Zeković i Igor Stojović iz Centra za zaštitu ptica – CZIP, Ana Vujović (Prirodnjačko društvo Crne Gore) i Borut Štumberger i Fabian Švarcenbah kao nezavisni posmatrači.
Ukupno je prebrojano 95.264 ptica, od čega najviše na Skadarskom jezeru (62.894) i Ulcinjskoj solani (16.195). Najbrojnija vodena ptica na čitavom području brojanja je

Pročitaj više

U produkciji organizacije The Living Med i uz finansijsku podršku Fonda za zaštitu kritičnih ekosistema (CEPF), snimljen je promotivni film o pelikanima na Skadarskom jezeru, trenutnim aktivnostima na istraživanju i zaštiti ove vrste, kao i odnosu skadarskih ribara prema ovoj veličanstvenoj ptici. U toku petominutnog putovanja kroz idilične prizore, autori su nadahnuto dočarali priču o borbi za opstanak jedne od najstarijih kolonija pelikana u Evropi, njihovom dugogodišnjem saživotu sa ljudima i naporima istraživača i rendžera da očuvaju ovu vrstu. 

Pogledajte film

Pročitajte tekst na sajtu National Geographic

Pročitaj više

Postavljanje platformi za pelikane

petak - 18 decembar, 2015

 

Tokom 2014. i 2015. godine, pelikani su na Skadarskom jeyeru uspješno gnijezdili na plovećim platformama, izgrađenim u sklopu projekta zaštite pelikana. Tokom dvije godine intenzivnog korišćenja, ove platforme su oštećene i počele su da tonu. Zbog toga je 12. 12. ekipa ornitologa Prirodnjačkog muzeja i JP Nacionalni parkovi izvršila popravku i postavila dvije dodatne platforme Nacionalnog parka Skadarsko jezero. Time je prvobitna površina od 42 m2 uvećana na skoro 70m2 što je dovoljna površina za potpuni oporavak ove vrste na Skadarskom jezeru.

Pročitaj više