Zimsko brojanje vodenih ptica (IWC)

14.01.2015

Zimsko brojanje vodenih ptica je međunarodni projekat koji ima za cilj utvrđivanje ukupnog broja vodenih ptica u svijetu. Brojanje se obavlja sredinom januara u više od 100 zemalja širom svijeta. U Crnoj Gori ovaj projekat je započeo 1991. godine

u saradnji Prirodnjačkog muzeja u Beogradu i tadašnjeg Zavoda za zaštitu prirode Crne Gore, i sa manjim prekidima, traje i danas. To je najstariji projekat monitoringa biodiverziteta u Crnoj Gori. Zimsko brojanje je zasnovano na koordinisanom volonterskom radu posmarača, uz simboličnu podršku relevantnih instutucija i organizacija. Podaci o prebrojanim pticama se šalju organizaciji Wetlands International, koja je međunarodni koordinator za IWC. Prirodnjački muzej obavlja funkciju nacionalnog koordinatora, koji prikuplja i obrađuje podatke sa crnogorskih lokaliteta. Trenutna šema zimskog brojanja u Crnoj Gori obuhvata 20 lokaliteta, uključujući i morsku obalu. Redovni partneri na ovom projektu su Nacionalni parkovi Crne Gore, Centar za proučavanje i zaštitu ptica, Prirodnjačko društvo Crne Gore i njemačka organizaija Euronatur. U cilju obuke volontera i koordinacije rada, u Prirodnjačkom muzeju je pripremljen vodič za IWC u Crnoj Gori i prevod zvaničnog IWC uputstva organizacije Wetlands International.

Više informacija o IWC programu na linku:

http://www.wetlands.org/OurWork/Biodiversity/Monitoringwaterbirdpopulations/tabid/773/Default.aspx

 

Povratak nazad