Saradnja sa građanskim organizacijama

09.12.2015
Saradnja sa građanskim organizacijama

Prirodnjački muzej Crne Gore ima dugu i konstruktivnu saradnju sa građanskim društvima. Kao aktivna naučno istraživačka i kulturna ustanova, muzej je oduvijek bio izvor savremenih informacija, materijala i iskustava u realizaciji projekata ne-vladinog sektora prvenstveno iz oblasti ekologije, turizma i zaštite životne sredine. U okviru svojih materijalnih i profesionalnih mogućnosti, Prirodnjački muzej nastoji da doprinese

jačanju odnosa između institucija i građanskih organizacija u cilju postizanja zajedničkih prioriteta – ekološki održivog razvoja i kulturnog turizma.

Naveden je hronološki prikaz projekata koji su ostvareni uz podršku Prirodnjačkog muzeja.


1999-2005. Muzej pruža tehničku, materijalnu i stručnu podršku realizaciji projekta usvajanja međunarodnih konvencija o zaštiti prirode, u sklopu projekta NVO „Lynx“.


2000. Iz fotografske arhive Muzeja je ustupljen materijal za izradu promotivnih postera o živom svijetu Crne Gore, u okviru projekta NVO „Sempervivum“.


2001. Muzej pruža tehničku i stručnu pomoć u realizaciji projekta očuvanja pelikana na Skadarskom jezeru, u okviru projekta NVO „Centar za zaštitu i proučavanje ptica“.


2001. Muzej učestvuje u projektu „Upoznajmo Skadarsko jezero“ NVO „Lynx“.


2004. Muzej učestvuje u postavljanju izložbe biodiverziteta na Ulcinjskoj solani, u sklopu projekta NVO CZIP i njemačke organizacije Euronatur.


2006. Materijalna i tehnička pomoć je pružena u realizaciji projekta „IBA u Crnoj Gori“ u okviru projekta NVO CZIP i slovenačkog DOPPS-a.


2007. Muzej pruža stručnu i materijalnu pomoć promociji prirodnih vrijednosti Bjelasice i sklopu projekta NVO „Komovi“.


2008. Muzej aktivno doprinosi realizaciji projekta „Ambasadori Crne Gore“, tj. snimanju filma o biodiverzitetu ptica u Crnoj Gori, u sklopu projekta NVO CZIP i DOPPS.


2012. Muzej učestvuje u realizaciji izdanja „Vodič kroz živi svijet Durmitora“ u okviru projekta organizacije REC.


2012. Muzej doprinosi realizaciji projekta biospeleoloških istraživanja NVO „Društvo speleologa CG“


2013. Muzej pruža stručnu i tehničku pomoć radu NVO „Društvo prirodnjaka Crne Gore“


2014-2016. Muzej obezbjeđuje tehničku i stručnu pomoć u realizaciji projekta zaštite pelikana na Skadarskom jezeru u saradnji sa nekoliko domaćih i stranih ekoloških organizacija.

Povratak nazad