Očuvanje pelikana na Skadarskom jezeru

21.09.2015

Prirodnjački muzej je partner na projektu "Zaštita pelikana, ključne vrste biodiverziteta Skadarkog jezera" koji se finansira iz sredstava Fonda za zaštitu kritičnih ekosistema (CEPF). U sklopu ovog projekta, muzej obavlja

redovan monitoring i izvještavanje o populaciji pelikana na Skadarskom jezeru. Na osnovu naših preporuka i dugogodišnjeg iskustva u istraživanju pelikana, na Skadarskom jezeru je u okviru ovog projekta postavljena plutajuća platforma na kojoj pelikani gnijezde. Tako je spriječeno da ponovo dođe do poplavljivanja kolonije, što se često dešavalo na Skadarskom jezeru ranijih godina. Rezultat je impresivan: u 2014. godini je populacija pelikana dostigla rekordan nivo na Skadarskom jezeru, i pelikani su uspješno odgojili 48 mladunaca! 

Osim toga, Prirodnjački muzej je postavio i opremu za video nadzor pelikana, pomoću koje se može posmatrati kolonija bez uznemiravanja gnijezdećih ptica. Snimak kamere na nadzor kolonije možete vidjeti na ovom linku: https://www.youtube.com/watch?v=xmojxoh2f9g 

U ovom projektu, koji uključuje i brojne aktivnosti u saradnji sa lokalnim stanovništvom i poboljšanju sistema zaštite pelikana, partneri su još i NP Skadarsko jezero, Centar za proučavanje i zaštitu ptica, albanska APAWA i njemački EuroNatur, dok je koordinator projekta francuska organizacija Noé Conservation.

Više informacija na linku: http://www.birdlife.org/europe-and-central-asia/news/cross-border-cooperation-cepf-lake-skadar-and-its-pelicans

Povratak nazad