Prvi međunarodni cenzus pelikana jugoistočne Evrope

20.05.2016

Kudravi pelikan naseljava široko područje umjerenog klimatskog pojasa Evrope i Azije. Najveće kolonije na Balkanu postoje u Grčkoj, na jezerima Kerkini i Mikri Prespa, zatim u Albaniji i u Crnoj Gori. Kao ugrožena i malobrojna vrsta, pelikani su predmet redovnog istraživanja i monitoringa u svim zemljama koje naseljavaju. Takođe, oni su i pokazatelj stanja ekosistema, kao i napora koje različite organizacije ulažu u njihovo očuvanje. Premda u svim zemljama postoje programi praćenja njihove brojnosti, do sada nije bilo pokušaja da se u jednom danu utvrdi njihov ukupan broj u svim zemljama jugoistočne Evrope. Zahvaljujući donacijama Fonda za zaštitu kritičnih ekosistema (CEPF) i organizacije MAVA, pokrenut je projekat međunarodnog cenzusa pelikana. Rezultati ovog projekta će pokazati brojnost ukupne populacije na nivou više zemalja. Koordinator ove akcije je Društvo za zaštitu Prespe (SPP), koje je razvilo zajednički protokol i metode cenzusa. 

 Kod nas je cenzus obavljen na Skadarskom jezeru, Šaskom jezeru i Ulcinjskoj solani. Učestvovali su ornitolozi i volonteri iz Prirodnjačkog muzeja, Nacionalnih parkova, organizacije Noé Conservation i Centra za zaštitu i proučavanje ptica. Svi osmotreni pelikani su navedenog datuma bili na Skadarskom jezeru. Prenosimo dio atmosfere sa terenskog rada Prirodnjačkog muzeja. Više podataka o projektu možete naći na stranici www.spp.gr.

 

Povratak nazad