Projekti

Saradnja sa građanskim organizacijama

srijeda - 09 decembar, 2015

Prirodnjački muzej Crne Gore ima dugu i konstruktivnu saradnju sa građanskim društvima. Kao aktivna naučno istraživačka i kulturna ustanova, muzej je oduvijek bio izvor savremenih informacija, materijala i iskustava u realizaciji projekata ne-vladinog sektora prvenstveno iz oblasti ekologije, turizma i zaštite životne sredine. U okviru svojih materijalnih i profesionalnih mogućnosti, Prirodnjački muzej nastoji da doprinese

Pročitaj više

Noć istraživača je manifestacija koja se tradicionalno održava posljednjeg petka u septembru u preko 280 evropskih gradova. U Podgorici se po sedmi put organizuje ovaj događaj, koji slavi nauku na inovativan i zanimljiv način. Kroz eksperimente,

Pročitaj više

Očuvanje pelikana na Skadarskom jezeru

ponedjeljak - 21 septembar, 2015

Prirodnjački muzej je partner na projektu "Zaštita pelikana, ključne vrste biodiverziteta Skadarkog jezera" koji se finansira iz sredstava Fonda za zaštitu kritičnih ekosistema (CEPF). U sklopu ovog projekta, muzej obavlja

Pročitaj više

Projekat Museumcultour

četvrtak - 30 jul, 2015

Projekat "Museumcultour – obogatimo kulturni turizam" je finansiran u sklopu IPA Adriatic programa prekogranične saradnje. Partneri u projektu su muzeji i srodne organizacije iz čitavog jadranskog područja: Italije, Slovenije, Hrvatske, Crne Gore i Albanije. Cilj projekta je

Pročitaj više