Istraživački rad

Prstenovanje ptica je tradicionalan metod za utvrđivanje njihovog broja, raznovrsnosti i kretanja. U Crnoj Gori, prstenovanje ptica je do sada organizovano u okviru pojedinačnih istraživačkih projekata uz upotrebu različitih prstenova. U sklopu kampanje

Pročitaj više

Istraživanje masiva Žijova 2015

ponedjeljak - 23 februar, 2015

Prirodnjačka istraživanja masiva Žijova 2015-1016

Planinski masiv Žijovo zahvata područje jugozapadnog dijela Prokletija. Prostire se između kanjona rijeke Cijevne na istoku, kanjona Male Rijeke na zapadu, rijeke Ribnice i Ćemovskog Polja na jugu, te dolina rijeka Veruše i Vučjeg potoka na sjeveru. U toku poslednjeg ledenog doba,

Pročitaj više

Zimsko brojanje vodenih ptica (IWC)

srijeda - 14 januar, 2015

Zimsko brojanje vodenih ptica je međunarodni projekat koji ima za cilj utvrđivanje ukupnog broja vodenih ptica u svijetu. Brojanje se obavlja sredinom januara u više od 100 zemalja širom svijeta. U Crnoj Gori ovaj projekat je započeo 1991. godine

Pročitaj više