Prvo prstenovanje ptica crnogorskim oznakama

30.07.2015

Prstenovanje ptica je tradicionalan metod za utvrđivanje njihovog broja, raznovrsnosti i kretanja. U Crnoj Gori, prstenovanje ptica je do sada organizovano u okviru pojedinačnih istraživačkih projekata uz upotrebu različitih prstenova. U sklopu kampanje

"Stari telefon, novi život" kompanije Telenor, Prirodnjačkom muzeju su 2010. godine dodijeljena sredstva za nabavku prvih prstenova sa crnogorskim oznakama, kao i neophodne opreme za hvatanje ptica ornitološkim mrežama (takozvane "mist" mreže). Ukupno je nabavljeno 7000 ornitoloških prstenova svih veličina i 34 ornitološke mreže.

Pilot projekat i promocija prstenovanja novim prstenovima je održan na Plavnici 19-20 septembra 2010. godine. Time je započet rad na uspostavljanju nacionalne šeme prstenovanja u okviru Prirodnjačkog muzeja. U nedostatku ljudskih kapaciteta u okviru samog muzeja, upućen je poziv svim relevantnim organizacijama da koriste ovu opremu i prstenove.

U okviru saradnje sa odsjekom za biologiju Prirodno-matematičkim fakultetom u Podgorici, 2014. godine je nastavljeno prstenovanje ptica u sklopu praktične nastave studenata na Marezi. Ukupno je prstenovano 33 vrste ptica i 750 jedinki.

Osim standardnih ornitoloških prstenova, u okviru rada na pojedinačnim vrstama ptica, koriste se i plastični istraživački prstenovi u boji. Ovi prstenovi su korišćeni za prstenovanje kolonijalnih ptica (kudravog pelikana i malog kormorana) na Skadarskom jezeru 2009-2011.

 

Povratak nazad