Ornitolozi Prirodnjačkog muzeja prstenovali mlade pelikane

13.04.2016

Na Skadarskom jezeru se prstenovanje kudravog pelikana vrši još od 70-tih godina prošlog vijeka, kada je ova vrsta bila još uveliko nepoznata nauci. Intenzivna istraživanja kudravog pelikana širom svijeta su tada dovela na Skadarsko jezero danas čuvenog stručnjaka za pelikane, dr Alaina Crivelli-ja, koji je i danas na čelu međunarodne šeme prstenovanja pelikana. U saradnji sa tada jedinim crnogorskim ornitologom, Ondrejom Vizijem, započeto je prstenovanje tzv. istraživačkim, obojenim prstenovima. U skladu sa praksom da se ptice označavaju jedinstvenim prstenovima za svaki lokalitet, na Skadarskom jezeru su korišćeni otvoreni PVC prstenovi plave boje, sa oznakama od K001-K100. Do 2010., ovim prstenovima je prstenovano četrdesetak mladih jedinki. Prstenovanje se obavlja na

gnijezdećim kolonijama u periodu kad mladunci dostignu dovoljan uzrast, ali još ne lete, pa ih je lako uhvatiti. Istraživački prstenovi su dizajnirani tako da se brzo i lako postavljaju, i ne predstavljaju smetnju normalnim aktivnostima pelikana.

Nakon duže pauze, kada prstenovanje nije obavljano zbog vrlo osjetljivog stanja populacije pelikana, koja je u nekoliko navrata bila potpuno uništena poplavama, 11. 04. 2016. je prstenovano 8 novih mladunaca. Za odabir optimalnog trenutka za posjetu koloniji od neprocjenjivog značaja je bio sistem video nadzora koji su ornitolozi Prirodnjačkog muzeja postavili 2014. godine. Time je nastavljena uspješna razmjena informacija sa kolegama iz Grčke i Albanije: Najskoriji nalaz pelikana sa Skadarskog jezera, prstenovanog 2009. godine je prijavljen u laguni Amvrakikos u Grčkoj, dok je kod nas evidentiran primjerak prstenovan 2003. u rezervatu Karavasta u Albaniji.

Povratak nazad