Predavanja u okviru izložbe „Posebna je Crna Gora“ na Cetinju

05.04.2017

U okviru izložbe „Posebna je Crna Gora“, održana su interesantna tematska predavanja:


17.02.2017. godine održano je predavanje o gljivama pod nazivom „Šumsko meso“. Ovom prezentacijom prikazane su osnovne karakteristike gljiva, njihova građa i podjela. Najveći dio prezentacije baziran je na sličnostima i razlikama između jestivih i otrovnih gljiva koje rastu na našim prostorima. Predavanje je održala Mr Ilinka Ćetković – muzejski savjetnik u zbirci gljiva, a istom su prisustvovali učenici II razreda Cetinjske gimnazije, sa profesorom biologije Petrom Špadijerom.

 

fotografija sa prezentacije

 

20.02.2017. godine održano je predavanje na temu “Crna Gora amfibijski raj”. Predavanje je održala dr Natalija Čađenović-muzejski savjetnik u zbirci vodozemaca, koja je prisutne upoznala sa diverzitetom vodozemaca na području Crne Gore, njihovim osobenostima, značajem i faktorima ugrožavanja istih. Predavanje je bilo veoma posjećeno.

SLIKE SA TELEFONA 2 477

 

22.02.2017. godine mr Suzana Malidžan – muzejski savjetnik u zbirci insekata, održala je predavanje pod nazivom „Šest nožica“. Učenici drugog razreda Gimnazije na Cetinju, predvođeni profesorom Petrom Špadijerom, su bili u prilici da se upoznaju sa nekim zanimljivostima iz svijeta insekata, te istinama i zabludama o ovim interesantnim životinjicama, kao npr: da li su paukovi insekti; ulaze li uholaže ljudima u uši i po čemu su dobile ime; da li osolike muve ubadaju; jesu li noćni leptiri isključivo noćne životinje; šta predstavljaju rogovi jelenka i sl.
Toga dana je izložbu „Posebna je Crna Gora“, posjetilo preko 220 učenika od prvog do petog razreda. Oni su uz stručno vođstvo kustosa mr Ilinke Ćetković i mr Suzane Malidžan, osim vizuelnog užitka, mogli dobiti i neke zanimljive informacije o primjercima iz pojedinih zbirki.

obilazak osnovnoskolaca

 

24.02.2017. godine održano je predavanje na temu “Riblji svijet Crne Gore”. Predavanje je održala Katarina Burzanović-muzejski savjetnik u zbirci Riba, koja je prisutne upoznala sa endenmičnim ribama Skadarskog jezera, Crne Gore i sistema Ohrid-Drim-Skadar.

27.02.2017. godine dr Katarina Ljubisavljević održala je dva predavanja o gušterima. Prvo predavanje o nekim interesantnim činjenicama vezanim za guštere bilo je namjenjeno učenicima nižih razreda osnovne škole, dok su drugom predavanju pod nazivom „Prokletijski gušter – simbol posebnosti prirode Crne Gore“ prisustvovali učenici starijih razreda. Putem prezentacije predstavljen je diverzitet herpetofaune Crne Gore sa posebnim osvrtom na endemične balkanske vrste poput dinarskih guštera. Ukazano je na važnost očuvanja njihovih staništa. Učenici su čuli priču o tome kako je utvrđeno postojanje nove vrste za nauku – prokletijskog guštera na teritoriji Crne Gore. Osim toga, informisani su i o osnovnim ciljevima i rezultatima dva projekta na dinarskim gušterima.

izlozba cover 840x630

01.03.2017. godine održano je predavanje na temu “150 godina istraživanja pelikana u Crnoj Gori” od strane mr Andrej Vizija – muzejskog savjetnika u zbirci ptica. Na predavanju je korišćen izbor iz bogate foto dokumentacije muzeja, kao i aktuelnih istraživanja.
Pelikani sa Skadarskog jezeru su jedna od najpoznatijih vrsta živog svijeta u Crnoj Gori. Svoju popularnost duguju atraktivnoj pojavi i turističkoj promociji, ali često se zaboravlja da je njihov boravak u Crnoj Gori jedan od najstarijih naučno dokumentovanih podataka o našem biodiverzitetu.
Kao i u mnogim drugim slučajevima, prvobitnu naučnu obradu i dokumentaciju su obavili strani istraživači, u ovom slučaju austrougarski, još krajem 19. vijeka. Obimno djelo „Ptice Balkana“, koje je napisao kustos Zemaljskog muzeja u Sarajevu, Othmar Reiser posvećuje svoj IV tom upravo Crnoj Gori. Time se naša zemlja svrstala u društvo ornitološki dobro proučenih zemalja. Dakle, upravo zahvaljujući radu kustosa u prirodnjačkom (Zemaljskom) muzeju u Sarajevu, u kome se i danas nalazi obimna zbirka ptica sakupljenih u Crnoj Gori. Nastavak istraživanja pelikana na Skadarskom jezeru, do koga je došlo čak 70 godina nakon prvih istraživača, i dalje je vezan za rad muzeja; istraživanja koja je od 1970-ih godina do danas obavljao Ondrej Vizi, najprije u svojstvu ornitologa u Biološkom zavodu, a zatim i novoosnovanom Prirodnjačkom muzeju Crne Gore, značajno su doprinijela poznavanju ekologije ove vrste kod nas i u svijetu.
Predavanju su prisustvovali učenici 7. razreda osnovne škole i nastavno osoblje. Nakon predavanja i prateće elektronske prezentacije u trajanju od 25 minuta, posjetiocima je prikazan film „Skadar Lake“, koji je napravljen u sklopu promocije pomenutog projekta zaštite pelikana.


06.03.2017. godine kustos u zbirci cvjetnica dr Snežana Vuksanović održala je tematsko predavanje pod nazivom “Smaragdni borci”. Predavanju su prisustvovali učenici srednje škole sa Cetinja, sa profesorom biologije Zdravkom Popovićem.
Tom prilikom učenici su se upoznali sa posebnim i rijetkim biljkama u flori Crne Gore. Sa predavačem su razgovarali o razlici između kosmopolita i endema, o fenomenu endemizma, podjeli endemita, broju endemičnih biljaka u Crnoj Gori, kada su otkrivene, kako su dobile ime, gdje ih naviše ima u Crnoj Gori…

predavanje 1

09.03.2017. godine održano je predavanje "Svijet vodenih biljaka" od strane dr Nade Bubanje – muzejskog savjetnika u zbirci cvjetnica. Tema je imala za cilj da prisutne upozna sa raznolikim i bogatim svijetom vodenih biljaka (hidrofita, makrofita) sa prostora Crne Gore kako u slatkovodnim i zaslanjenim (bočatnim) vodenim basenima tako i u moru. Poseban akcenat je dat na glavne centre distribucije i diverziteta vodenih biljaka (hidrofita, makrofita) u Crnoj Gori kao i u svijetu, sa naglasakom na endemične, zaštićene i rijetke hidrofite sa prostora Crne Gore.
Predavanju je prisustvovalo dvadesetak učenika iz Carinske škole sa Cetinja.

4

Povratak nazad